Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Małachowska Augusta. Testament - 1914

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-01-28, 18:13
data powiązana:1914-07-28
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Maksymilian Małachowski

30,000 - rublowy zapis
Wczoraj Warszawski Sąd Okręgowy ogłosił testament własnoręczny zmarłej niedawno ś.p. Augusty Małachowskiej. Testament ten zawiera następujące zapisy zmarłej na cele publiczne: [...] 5000 rb. na Polską Macierz Szkolną, na utworzenie szkoły imienia Maksymiljana Małachowskiego, męża testatorki, [...] 2000 rb na kościół w Markach pod Warszawą [...]
Gazeta Poranna 2 Grosze. R. 3, 1914, nr 664 (206) + dod, s.2

Zapisy na cele publiczne
Wiceprezes V cywilnego wydziału warsz. sądu okręgowego ogłosił testament własnoręczny zmarłej niedawno śp.. Augusty Małachowskiej. Testament ten zawiera następujące zapisy zmarłej na cele publiczne: [...] 5,000 rb. na Polską Macierz Szkolną, na utworzenie szkoły imienia Maksymiljana Małachowskiego, męża testatorki, [...] 2,000 rb na kościół w Markach pod Warszawą [...]
Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 206, dodatek poranny, s.3

Antoni Widomski

Źródła:
* Gazeta Poranna 2 Grosze. R. 3, 1914, nr 664 (206) + dod, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 206, dodatek poranny, s.3
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa