Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kolejka Marecka - 1891

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-02-02, 08:46
data powiązana:1891-06-23
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Kolejka Marecka | Fabryka Briggsów

Kolej podjazdowa
[...] przeprowadzenie studyow do budowy kolei podjazdowej do fabryki Briggs-Posselt i S-ki w Markach [...]
Gazeta Polska. 1891, nr 136, s.2

Kolej podjazdowa
Zamierzonem jest przeprowadzenie studyow do budowy kolei podjazdowej do fabryki Briggs-Posselt i Sp. w Markach [...]
Słowo. R. 10, 1891, nr 136, s.2

Bocznica kolejowa
[...] Właściciele przędzalni w Markach pod Warszawą, zamierzają połączyć fabrykę z linją kolei warszawsko-petersburskiej. [...]
Kurjer Codzienny. R. 27, 1891, nr 172, s.2

Kolejka szerokotorowa
Ponieważ połączenie przędzalni w Markach pod Warszawą z linją kolei warszawsko-petersburskiej przy pomocy bocznicy, napotyka na przeszkody, [...]
Kurjer Codzienny. R. 27, 1891, nr 257, s.2

Antoni Widomski

Źródła:
* Gazeta Polska. 1891, nr 136, s.2
* Słowo. R. 10, 1891, nr 136, s.2
* Kurjer Codzienny. R. 27, 1891, nr 172, s.2
* Kurjer Codzienny. R. 27, 1891, nr 257, s.2
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa