Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Cegielnia magistracka w Markach - 1898

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-02-16, 22:26
data powiązana:1898-01-11
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Cegielnia miejska w Markach

Warszawa posiadała w Markach własną cegielnię. Cegielnia istniała od 1897 roku.
Przedstawiamy zbiór wycinków prasowych z 1898 roku w których jest mowa o warszawskiej cegielni magistrackiej w Markach. Wycinki ułożono według dat publikacji.

11.01.1898

Klinkier
W celu przekonania się o ile pokłady gliny, użytkowane przez miejską cegielnię w Markach, okażą się przydatne do wyrobu kostek klinkierowych [...]
Kurjer Poranny. R. 22, 1898, no 11, s.3

17.03.1898

Obrady szpitalne
Wczorajsze posiedzenie komitetu budowy szpitala Dzieciątka Jezus [...] było poświęcone wyłącznie sprawie dostawy cegły i nabyciu gruntów pod rozszerzenie cegielni miejskiej w Markach.
Kurjer Warszawski. R. 78, 1898, nr 76, s.2

Budowa szpitala
[...] cegły zaś zwyczajnej dostarczyć mają: cegielnia miejska w Markach [...]
Kuryer Codzienny. R. 34, 1898, nr 70, s.2

08.04.1898

Po wysłuchaniu raportu
o prawidłowym stanie robót w cegielni w Markach, przyjęto do wiadomości, że cegielnia ta jeszcze w ciągu r.b., po załatwieniu formalności prawnych, przejdzie na własność magistratu [...]
Kurjer Warszawski. R. 78, 1898, nr 98, dodatek poranny, s.2

15.07.1898

Rogatkowe
[...] Na uskutecznienie różnych nieuniknionych wydatków jednorazowych ma byc wkrótce użyty cały prawie fundusz zapasowy Kasy miejskiej [...] jako to na kupno [...] na rzecz miasta cegielni w Markach rb. 144,000
Kurjer Poranny. R. 22, 1898, no 194, s.2

16.07.1898

Komitet budowy szpitala i Domu Wychowawczego Dzieciątka Jezus
zwrócił się do Magistratu o przyjęcie cegielni w Markach i o zwrot komitetowi wydatkowanych sum na budowę tej cegielni [...]
Kurjer Poranny. R. 22, 1898, no 195, s.2 

17.07.1898

Cegielnia markowska
Komitet budowy szpitala Dz. Jezus zwrócił się do magistratu o przyjęcie cegielni w Markach na własność miasta i o zwrot wydatków poniesionych na kupno gruntu i budowe tej cegielni w sumie 140,000 rubli. [...]
Kuryer Codzienny. R. 34, 1898, nr 195, s.2

31.08.1898

Bruk klinkierowy
[...] Klinkier ten wypalony został [...] z gliny pochodzącej z cegielni miejskiej w Markach [...]
Kuryer Codzienny. R. 34, 1898, nr 249, s.2

13.10.1898

W celu zabezpieczenia od strat
cegielni miejskiej w Markach, komitet postanowił ubezpieczyć zabudowania w Warszawskiem Towarzystwie Ubezpieczeń na rb. 64,500. [...]
Kurjer Poranny. R. 22, 1898, no 284, s.1

Na wczorajszem posiedzeniu
komitetu budowy szpitala Dzieciątka Jezus [...] Cegielnię mijską w Markach postanowiono ubezpieczyć w Towarzystwie warszawskiem na 64,500 rb; [...]
Kurjer Warszawski. R. 78, 1898, nr 283, s.4

Antoni Widomski

Źródła:
* Kurjer Poranny. R. 22, 1898, no 11, s.3
* Kurjer Warszawski. R. 78, 1898, nr 76, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 34, 1898, nr 70, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 78, 1898, nr 98, s.2
* Kurjer Poranny. R. 22, 1898, no 194, s.2
* Kurjer Poranny. R. 22, 1898, no 195, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 34, 1898, nr 195, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 34, 1898, nr 249, s.2
* Kurjer Poranny. R. 22, 1898, no 284, s.1
* Kurjer Warszawski. R. 78, 1898, nr 283, s.4
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa