Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Cegielnia magistracka w Markach - 1900

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-02-17, 19:42
data powiązana:1900-02-06
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Cegielnia miejska w Markach

06.02.1900

Cegielnia miejska w Markach
[...] Magistrat cegielnię [...] chciał przez licytację publiczną wydzierżawić, [...] P. Grodzicki ofiarował się wydzierżawić od miasta na lat 18 cegielnię [...] Zarząd miejski [...] wystąpił do władzy wyższej o upoważnienie do zawarcia z nim o tę dzierżawę umowy.
Kurjer Poranny. R. 24, 1900, no 37, s.2

12.02.1900

Magistrat wystąpił z przedstawieniem do władzy wyższej o oddanie w 18-letnią dzierżawę cegielni miejskiej w Markach [...] Kurjer Polski. R. 3, 1900, no 43, s.1

17.02.1900

Cegielnia miejska w Markach
Warszawski Generał Gubernator upoważnił Magistrat do wydzierżawienia p. Wacławowi Grodzickiemu, właścicielowi wsi Kopytów, miejskiej cegielni w Markach na lat 18 [...]
Kurjer Poranny. R. 24, 1900, no 48, s.4

02.05.1900

Władza upoważniła magistrat
do wydzierżawienia cegielni miejskiej w Markach p. Wacławowi Grodzickiemu z terminem dzierżawy 18-letnim. Czynsz dzierżawny [...]
Kurjer Warszawski. R. 80, 1900, nr 120, dodatek poranny, s.2

07.10.1900

Dzierżawca cegielni miejskiej
w Markach, Grodzicki, ostatecznie zrzekł się dzierżawy tej cegielni, godząc się [...] z warunkiem, aby magistrat bez sądu zwolnił go z dzierżawy tej cegielni.
Kurjer Polski. R. 3, 1900, no 278, s.1

Antoni Widomski

Źródła:
* Kurjer Poranny. R. 24, 1900, no 37, s.2
* Kurjer Polski. R. 3, 1900, no 43, s.1
* Kurjer Poranny. R. 24, 1900, no 48, s.4
* Kurjer Warszawski. R. 80, 1900, nr 120, s.2
* Kurjer Polski. R. 3, 1900, no 278, s.1
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa