Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Cegielnia magistracka w Markach - 1896

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-02-18, 21:03
data powiązana:1896-02-07
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Cegielnia miejska w Markach

07-02-1896

Budowa szpitala Dz. Jezus
Na ostatniem posiedzeniu członków komitetu budowy szpitala Dz. Jezus [...] zdecydowano, na wniosek magistratu, dokupić w Markach około 20 morgów gruntu gliniastego [...] do wyrobu cegły w cegielni miejskiej [...]
Kuryer Codzienny. R. 34, 1896 nr 33, s.1

17-12-1896

Posiedzenie komitetu budowy szpitala i Domu Wychowawczego Dzieciątka Jezus
[...] proponowane grunta w Markach obfitują w bardzo głębokie pokłady gliny, uchwalono wydelegować komisję z pp. Lilpopa, Korotkiewicza, Masłowskiego i Mościckiego do zbadania na miejscu głębokości i gatunku pokładów gliny. [...]
Kurjer Poranny. R. 20, 1896 nr 350, s.2

Informacje z 1901 roku

W drugiem półroczu 1896 r. komitet rozpoczął czynnosci przygotowawcze. [...] komitet postanowił wybudować własną cegielnię w Markach, z warunkiem, że cegielnia ta, po ukończeniu budowy szpitala, bedzie nabytą przez Magistrat do wyrobu cegły kanalizacyjnej.
Kurjer Poranny. R. 25, 1901, no 189, s.1

[...] zajmował się komitet w ciągu drugiego półrocza 1896 r. rozmaitemi czynnościami [...] komitet zastanawiał się nad projektem zbudowania własnej cegielni. [...] zdecydowano się na budowę własnej cegielni w Markach, z warunkiem [...] Zdrowie. Seryia II-ga. R. 17, T. I, 1901, z. 7 + dod., s.536

 Antoni Widomski
Aktualizacja: 18.05.2023

Źródła:
* Kuryer Codzienny. R. 34, 1896 nr 33, s.1
* Kurjer Poranny. R. 20, 1896 nr 350, s.2
* Kurjer Poranny. R. 25, 1901, no 189, s.1
* Zdrowie. Seryia II-ga. R. 17, T. I, 1901, z. 7 + dod., s.536
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa