Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bracia podzielili spadek w Pustelniku - 1907

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-03-11, 16:22
data powiązana:1907-09-19
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Pustelnik

Oryginalny sąd doraźny
Onegdaj w Pustelniku pod Brudnem Szymon i Abraham bracia Szafranowie przystąpili do podziału puścizny po ojcu. [...] SzymonSzafran ciężko pobił brata Abrahama. [...]
przyszedł jakiś żyd [...] prosił kozaków, aby Szymonowi Szafranowi za pobicie brata "sprawili baty" [...] Dwóch kozaków, [...] udało się do domu Szymona Safrana [...] Ten jednak zdołał zbiedz [...] kozacy po daremnych poszukiwaniach obili nahajkami jego żonę, 40-letnią Bajlę, oraz 19-letnią córkę Esterę. [...]
Kurjer Warszawski. R. 87, 1907, nr 259, dodatek poranny, s.1.

Zemsta
Onegdaj we wsi Pustelniku, gm. Brudno, bracia Szymon i Abram Szafranowie nie mogli się w żaden sposób podzielić schedą po ojcu. Podczas podziału bracia rozpoczęli bójkę, w której Szymon Szafran zranił do krwi brata swego, uderzając cegłą w głowę. [...] W pół godziny po zajściu [...] nieznajomi wpadli do sklepu i wymierzyli kobietom dotkliwą chłostę, zaznaczając, że jest to kara, przeznaczona dl męża
Goniec Poranny. 1907, no 431, s.2

W Pustelniku w pobliżu Warszawy
Szymon i braham bracia Szafranowie przystąpili do podziału spuścizny po ojcu. [...] Szymon Szafran ciężko pobił brama Abrahama. [...]Wiadomość o tem zajściu doszła do władzy wojskowej, którea zarządziła śledztwo w celu ukarania winnych.
Siewba. R. 2, 1907, nr 26, s.6

Antoni Widomski

Źródła:
* Goniec Poranny. 1907, no 431, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 87, 1907, nr 259, dodatek poranny, s.1
* Siewba. R. 2, 1907, nr 26, s.6
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa