Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Echa wybuchu w Markach - 1927

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-03-12, 07:27
data powiązana:1927-11-12
tagi:

Echa wybuchu w elektrowni w Markach
[...] wybuch w elektrowni w Markach pod Warszawą - znalazł swój epizod w sprawie sądowej przeciw pracownikom fabryki "Perun", a mianowicie: 50-letniemu JuljanowiKuczyńskiemu i 26-letniemu Polikarpowi Kubujowi. [...] Śmierć poniósł monter ś.p. Bolesław Śliwiński; cięższych obrażeń ciała doznali: inż. Józef Kotnowski i ślusarz Jan Ambroziak. [...] Wobec wniesienia przez rodzinę zmarłego ś.p. Śliwińskiego powództwa cywilnego [...] oraz żądania przez strony dodatkowej ekspertyzy zawartości butli przez prof. Polit. Warsz. Taylora - Sąd sprawę odroczył.
ABC. R. 2, 1927, nr 312, s.2

Echa wybuchu w Markach
[...] Sąd Okręgowy pod przewodnictwem sędziego Kraszowskiego uznał winę oskarżonych i skazał ich po 3 miesiące więzienia, darowując im karę na mocy amnestii.
Ponadto zasądzono powództwo cywilne na rzecz wdowy po Śliwińskiem [...] i dla trojga dzieci zmarłego [...]
Kurjer Polski. R. 31, 1928, nr 294, s.4

Antoni Widomski

Źródła:
* ABC. R. 2, 1927, nr 312, s.2
* Kurjer Polski. R. 31, 1928, nr 294, s.4
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa