Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kolejka Marecka - 1897

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-03-13, 11:08
data powiązana:1897-01-30
tagi:Pod zaborami
Kolejka Marecka

1897-01-30

Połączenie kolejki Markowskiej z Pragą
Właściciele wązkotorowej kolejki idącej od nowych rogatek Ząbkowskich w kierunku osady Marki i Radzymina, [...] zwrócili się do Warszawskiego Magistratu z prośbą o zezwolenie im przedłużenia tej kolejki [...] do mostu Aleksandrowskiego. Ponieważ Magistrat zamierza wybudowanie w Markach cegielni na potrzeby miejskie i komitetu budowy szpitala [...] jeśliby Towarzystwo Belgijskie wystąpiło z pretensją o naruszenie jego praw [...]
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 30, s.2

1897-02-15

Kolej do Marek
Otwarcie ruchu osobowego i towarowego na kolei markowskiej nastąpi w tych dniach. [...] Budowę kolei markowskiej prowadził p. Karol Bohuszewicz, który obecnie pracuje nad sporządzeniem planu przedłużenia tej linii od Pustelnika do Radzymina. [...]
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 56, s.1

1897-06-12

Kolejki wąsktorowe
Zarząd kolei markowskiej zawarł ostatecznie umowę z właścicielami przędzalni w Markach w sprawie przewozu wyrobów tej fabryki do stacyi innych kolei, i, odwrotnie, dostawy do Marek potrzebnych materiałów fabrycznych. [...]
Gazeta Polska. 1897, nr 132, s.2

1897-07-31

Kolej do Radzymina
Zarząd kolei Markowskiej zgromadził już materyały, t.j. szyny i podkłady dębowe do budowy dalszej drogi wązkotorowej od Pustelnika do Radzymina.[...] Fabryka Briggsa i Sp. jest już połączona z koleją Markowską. [...]
Gazeta Polska. 1897, nr 172, s.2

1897-07-31

Kolej do Radzymina
Zarząd kolei Markowskiej zgromadził już materyały, t.j. szyny i podkłady dębowe do budowy dalszej drogi wązkotorowej od Pustelnika do Radzymina.[...] Fabryka Briggsa i Sp. jest już połączona z koleją Markowską. [...]
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 209, s.2

Antoni Widomski

Źródła:
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 30, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 56, s.1
* Gazeta Polska. 1897, nr 132, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 172, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 209, s.2
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa