Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kolejka Marecka - 1899

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-03-18, 07:22
data powiązana:1899-03-29
tagi:Pod zaborami
Kolejka Marecka

1899-03-29

Kolej markowska
Kolejka wąskotorowa Markowsko-Radzymińska zaliczona została do kolei państwowych na równych prawach z kolejami normalnemi. [...] Dworce mają być wzniesione na stacyach: w Targówku, Zaciszu, Drewnicy, Markach, Pustelniku, Czarnej Strudze i Radzyminie. [...]
Gazeta Polska. 1899, nr 71, s.3

1899-04-25

Kolej markowska
ogłoszona została [...] ustawa, dozwalająca zarządowi kolei markowskiej na przedłużenie linii do Radzymina i na wprowadzenie lokomotyw systemu parowego
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 113, s.1

1899-05-04

Kolej markowska
[...] Jako koncesyonaryusze tej kolei zostali zatwierdzeni: obywatel Adam Dzierżanowski, magister farmacyi Julian Różycki i kupiec M. Ryba. Jednocześnie pozwolono przedłużyć tor kolejowy od Pustelnika do Radzymina [...] Na posady, mające styczność z publicznością winny być naznaczane osoby, władające płynnie językiem rosyjskim [...]
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 122, s.2

1899-05-16

Na kolei mareckiej
Podróżni, [...] zwracają uwagę, iż poręcz pierwszego mostu za Targówkiem jest położona zbyt blizko toru [...]
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 134, dodatek poranny, s.1

1899-06-04

Kolej markowska
Zarząd [...] obstalował [...] 40 wagonów towarowych. [...] Oprócz wielkiej ilości cegły, kolejka przewozi znaczne transporty do przędzalni w Markach.
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 152, s.2

1899-06-25

Kolej markowska
Warszawski okręg komunikacyj polecił zarzadowi kolei wązkotorowej markowskiej przenieść tor położony obecnie na szosie, od rogatki aż do Marek, po za rów z prawej strony. [...] Zarząd kolei markowskiej, dla której podobne przenosiny są bardzo kosztowne, odwołał się w tej sprawie do ministeryum komunikacyj
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 173, s.2

1899-07-06

Kolejka marecka
[...] Obecnie pociągi kolei mareckiej dochodzą już do miejscowości Struga [...] Do zasilenia wodą parowozów w Targówku i Pustelniku zbudowano studnie z pompami [...] Na linji tej kolei czynne już są telefony. Stacja centralna telefonów jest urządzona w Drewnicy, gdzie jest "depo" kolei mareckiej [...]
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 184, dodatek poranny, s.2

1899-07-17

Telefony
Kolej wązkotorowa markowska zaprowadziła już na całej linii komunikacyę telefoniczną. Aparaty znajdują się na stacyi głównej w Targówku, Drewnicy, Markach, Pustelniku, Radzyminie. [...]
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 195, s.2

1899-07-31

Kolejka do Radzymina
Budowa kolejki wązkotorowej z Marek do Radzymina jest na ukończeniu [...]
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 209, s.1

1899-08-04

Kolejka markowska
Projekt przeprowadzenia dalszego ciągu kolejki wązkotorowej markowskiej od Targówka przez ul. Ząbkowską do ul. Targowej został zaniechany [...]
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 213, s.1

1899-08-10

Kolej wązkotorowa
Przedsiębiorstwo kolejki markowskiej ukończyło już budowę dalszej linii z Pustelnika do Radzymina. [...] Otwarcie ruchhu nastąpi po uzyskaniu pozwolenia od inspektora rządowego drogi. [...]
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 219, s.1

1899-08-11

Kolej Marecka
ukończyła już w zupełności budowę dalszej linii z Pustelnika do Radzymina. [...] Otwarcie ruchu nastąpi natychmiast po zamianowaniu inspektora rządowego kolei. [...]
Gazeta Polska. 1899, nr 181, s.2

1899-08-25

Z kolei mareckiej
Kolejka marecka już ukończona po przedłużeniu jej do Radzymina. Wypadnie jeszcze poczekać z otwarciem ruchu osobowego i towarowego na przestrzeni Pustelnik - Radzymin parę miesięcy [...]
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 234, dodatek poranny, s.2

1899-08-31

Kolej markowska
Bieg pociągów osobowych i towarowych na kolei markowskiej do Radzymina jeszcze się nie rozpoczął, ponieważ zarząd kolei oczekuje przybycia komisyi odbiorczej, która wyda pozwolenie na otwarcie ruchu. Obecnie pociągi dochodzą tylko do Czarnej Strugi.
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 240, s.2

1899-09-13

Nowe towarzystwo
[...] utworzyło się pierwsze towarzystwo akcyjne dróg podjazdowych w Królestwie Polskiem [...] wybrano do zarządu pp.: Juliana Różyckiego, Bronisława Goldfedera i Adama Dzierżanowskiego [...] Na dyrektora zarzadzającego powołano inż. Adama Dzierżanowskiego. W imieniu nowego towarzystwa adw. Józef Leon Kon podpisał akt kupna kolei mareckiej i wypłacił za nią poprzednim właścicielom 800,000 rbl.
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 253, dodatek poranny, s.2

1899-09-13

Koleje podjazdowe
[...] donosiliśmy o projekcie zawiązania Towarzystwa akcyjnego dróg podjazdowych w Królestwie Polskiem, na co otrzymali koncesyę właściciele kolei wązkotorowej markowskiej. [...] projekt został urzeczywistniony i Towarzystwo wyżej wspomniane zawiązane [...] Towarzystwo akcyjne nabyło kolej markowską od Targówka do Radzymina od dotychczasowych właścicieli za sumę rb. 8000,000.
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 253, s.2

1899-09-14

Z kolei markowskiej
Od dnia jutrzejszego na podjazdowej kolei markowskiej wprowadzony zostaje już zimowy rozkład jazdy pociągów. [...]
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 254, s.2

1899-09-16

Bez należycie obmyślanego planu
stanie się w przyszłości to samo, co dziś w sposób poglądowy przedstawia nam kolej Markowska. [...]
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 256, dodatek poranny, s.2

1899-09-25

Kolej markowska
Zarząd kolei podjazdowej markowskiej zaprowadza dla ekspedyujących towary różne udogodnienia. [...] Dla przewozu węgła, wapna i.t.p. sprowadzono specjalne wagony.
Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 265, s.2

1899-12-06

Kolej Marecka
Zarząd kolei Marecko-Radzymińskiej w niedzielę, d.10 b.m. wysyła ekstra pociąg z Marek do Targówka, do dyspozycyi duchowieństwa warszawskiego, udającego się na uroczystość poświęcenia kościoła nowego w Markach.
Gazeta Polska. 1899, nr 279, s.2

Antoni Widomski

Źródła:
* Gazeta Polska. 1899, nr 71, s.3
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 113, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 122, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 134, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 152, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 173, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 184, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 195, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 209, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 213, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 219, s.1
* Gazeta Polska. 1899, nr 181, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 234, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 240, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 253, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 253, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 254, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 256, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 35, 1899, nr 265, s.2
* Gazeta Polska. 1899, nr 279, s.2
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa