Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kolejka Marecka - 1903

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-03-30, 08:08
data powiązana:1903-03-06
tagi:Pod zaborami
Kolejka Marecka

06-03-1903

P.o. pomocnika nadzorcy
nad budową kolejki podjazdowej wawerskiej i markowskiej, inż. Taube, został zwolniony od tej czynności, a na jego miejsce mianowano inż. Samowicza, [...]
Kurjer Warszawski. R. 83, 1903, nr 65, dodatek poranny, s.2

28-03-1903

Kolejka markowska
Pociągi osobowe kolejki markowskiej wychodzą ze stacyi "Praga Stalowa" do Radzymina o godz. [...] Z Radzymina przychodzą do Pragi o godz. [...]. Rozkład ten w sezonie letnim nie ulegnie zmianie.
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 87, s.1

05-04-1903

Uczta pożegnalna
[...] na stacji Struga kolejki Markowskiej zebrało się liczne grono przemysłowców i obywateli z sąsiedztwa, którzy wspólną biesiadą żegnali p. Roguskiego, opuszczającego obowiązki inżeniera kolejki Markowskiej.
Inżenier Roguski w dowód sympatji jaką sobie zjednał, obdarzony został pamiątkową papierośnicą i zegarkiem.
Kurjer Poranny. R. 27, 1903, no 95, s.4

10-04-1903

Kolejki podjazdowe
Od 1 października r.b. do 15 maja 1903.
Markowska do Radzymina
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 99, s.4

Kolej markowska
Wczoraj odbyło się pod przewodnictwem p. J. Goldfedera ogólne zebranie akcyonariuszów kolei wązkotorowej markowskiej. Odczytano sprawozdanie finansowo-gospodarcze za rok 1902, [...] na prezesa rady zarządzającej powołano ponownie p. Juliana Różyckiego, na jego zastępcę p. Józefa Goldfedera.
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 111, s.2

24-04-1903

Kolejka do Nieporęta
[...] od kolejki markowskiej do stacyi Struga wybudowano bocznicę, po której w każdą niedzielę i święto kursują specjalne pociągi spacerowe.
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 125, s.2

26-04-1903

Kolejki podjazdowe Od 1 października r.b. do 15 maja 1903.
Markowska do Radzymina
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 113, s.4

13-05-1903

Otwarcie schroniska
W przyszłą niedzielę o godz. 2 odbedzie się uroczysty kt poświęcenia i otwarcia pierwszego schroniska dla obłąkanych w Drewnicy, [...] Wyjazd zaproszonych gości specyalnym pociągiem kolejki markowskiej z ul. Stalowej na Pradze nastąpi o godz. 1 pp.
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 131, s.2

18-05-1903

W Drewnicy
Na wczoraj przypadł termin uroczystego otwarcia schroniska. Na zaproszenie zarządu przybyło do Drewnicy powozami i specyalnym pociągiem kolei markowskiej, przez zarząd tejże kolei użyczonym, liczne grono osób.
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 136, s.1

23-05-1903

Z Tow. cyklistów
Jutro [...] członkowie Tow. cyklistów urządzają zbiorową wycieczkę do Strugi. [...] Goście wyjadą o godz. 9 rano pociągiem kolei markowskiej. [...]

Wycieczka ogrodników
Jutro odbędzie się wycieczka botaniczna do Drewnicy [...] wyjazd kolejką markowską o godz. 9 rano. [...]
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 141, s.2

31-05-1903

Rozkład letni
pociągów osobowych i spacerowych na kolejach i kolejkach wązkotorowych
Kolejka markowska ze stacyi Praga Stalowa do Radzymina odchodzą: [...] Przychodzą z Radzymina do Pragi Stalowej [...]
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 149, s.5

20-06-1903

Kolejki podjazdowe
od 1 maja do 1 października 1903.
Kolej Markowska. Odchodzi o godz. [...] Przychodzi o godz. [...]
Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 167, s.4

28-06-1903

Kolejki podjazdowe
od 1 maja do 1 października 1903.
Kolej Markowska.
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 85 dodatek 2, s.3

17-07-1903

Wyścigi motocyklistów
[...] tor dla wyścigu oznaczono na dystansie: Radzymin, Struga, [...] Wyjazd do startu specyalnym pociągiem kolejki markowskiej.
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 195, s.2

19-07-1903

Kolejki podjazdowe
od 1 maja do 1 października 1903.
Kolej Markowska.
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 86 dodatek 2, s.3

10-08-1903

Kolejki podjazdowe
od 1 maja do 1 października 1903.
Kolej Markowska.
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 87 dodatek 2, s.3

18-08-1903

Wizytacya
W piątek, dn. 21-go b.m., J.E. Arcybiskup warszawski, ks. Wicenty Chościak-Popiel, wyjezdza na objazd parafii w dekanacie radzymińskim. Jego Ekselencya wyjeżdza o godz. 9-ej rano pociągiem kolejki Markowskiej do Radzymina.
Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 224, s.2

Kolej Markowska
Odchodzi o godz. [...]Przychodzi o godz. [...]
Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 224, s.4

21-08-1903

Dzisiaj ekstra-pociągiem
kolei markowskiej ze stacji Praga-Stalowa, o godz. 8-ej m. 30 zrana, wyjeżdza Jego Ekselencja arcybiskup warszawski do Radzymina, gdzie udzielać będzie Bierzmowania.
Kurjer Warszawski. R. 83, 1903, nr 230, dodatek poranny, s.2

06-09-1903

Rozkład letni
pociągów osobowych i spacerowych na kolejach i kolejkach wązkotorowych
Kolejka markowska ze stacyi Praga Stalowa do Radzymina odchodzą: [...] Przychodzą z Radzymina do Pragi Stalowej [...]
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 246, s.4

09-09-1903

Kolejki podjazdowe
od 1 maja do 1 października 1903.
Kolej Markowska.
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 88 dodatek 1, s.3

10-09-1903

Kolej Markowska
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...] Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 247, s.4

12-09-1903

Kolej Markowska
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
W niedziele i święta pociągi dodatkowe do st. Struga odchodzą [...] Przychodzą: [...] Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 249, s.4

17-09-1903

Kolejki podjazdowe
od 1 maja do 1 października 1903.Kolej Markowska.
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 88 dodatek 2, s.3

09-10-1903

Tramwaje
Linia kolei konnej na Nowej Pradze, przedłużoną jest obecnie do stacyi kolei markowskiej.
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 279, s.1


25-10-1903

Kolej markowska
Na kolei wązkotorowej markowskiej wprowadzono już zimowy rozkład jazdy pociągów, [...] W dni powszednie pociągi z Nowej Pragi (ul. Stalowa) odchodzą do Radzymina[...]Przybywają do Pragi z Radzymina [...] W niedziele i święta ilość pociągów jest powiększona [...]
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 295, s.1

27-10-1903

Kolej Markowska
Odchodzi o godz. [...]
Przychodzi o godz. [...]
W niedziele i święta pociągi dodatkowe do st. Struga odchodzą [...] Przychodzą: [...]
Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 294, s.4

03-12-1903

Grono osób złożyło w zarządzie tarmwajów
prośbę, by z ulicy Stalowej na Pradze przeprowadzono wynoszącą 200 metrów bocznicę do stacji kolejki Wąskotorowej - Markowskiej [...]
Kurjer Poranny. R. 27, 1903, no 335, s.2

10-12-1903

Tramwaje
Prezydent m. Warszawy rozporządził, aby wagony tramwajowe dochodziły aż do dworca kolejki markowsko-radzymińskiej, a nie zatrzymywały się w oddaleniu 100 sążni na ulicy Stalowej [...]
Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 341, s.1

Antoni Widomski

Źródła:
* Kurjer Warszawski. R. 83, 1903, nr 65, d. poranny, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 87, s.1
* Kurjer Poranny. R. 27, 1903, no 95, s.4
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 111, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 125, s.2
* Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 99, s.4
* Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 113, s.4
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 131, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 136, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 141, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 149, s.5
* Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 167, s.4
* Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 85 dodatek 2, s.3
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 195, s.2
* Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 86 dodatek 2, s.3
* Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 87 dodatek 2, s.3
* Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 88 dodatek 2, s.3
* Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 224, s.2; 4
* Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 247, s.4
* Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 249, s.4
* Kurjer Warszawski. R. 83, 1903, nr 230, d. poranny, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 246, s.4
* Kurjer Kolejowy. R. 8, 1903, no 88 dodatek 2, s.3
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 279, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 295, s.1
* Gazeta Polska. R. 72, 1903, nr 294, s.4
* Kurjer Poranny. R. 27, 1903, no 335, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 39, 1903, № 341, s.1 Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa