Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Podanie o początku osady Pustelnik - 1875

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-05-14, 20:17
data powiązana:1875-07-24
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Pustelnik
kościółek w Grodzisku

Podanie o początku osady Pustelnik, niedaleko Warszawy
[...] Tutejszy Pustelnik, wspominany przez dziejopisów, zasługuje już z tego względu na uwagę, [...] Podanie tedy głosi, jakoby przed trzystu laty, na początku 16 wieku, pewien potomek znakomitej rodziny [...] przez zbytki i rozpustę utracił cały majątek [...] Na pokutę obrał sobie wtem miejscu pustelnię i w niej zamieszkał na długie lata.
[...] Pracą i usilnością wzniósł mały kościółek, przy którym mieszkając, przy tórym mieszkając do późnej starości życia dokonał. [...]
Tygodnik Illustrowany 1875, Nr 395,

Inne podanie głosi, że kościółek ten poleciła wystawić królowa Bona około 1534 roku.

Kościół w Grodzisku
Podanie utrzymujące się dotąd pomiędzy zakonnikami głosi, że królowa Bona małżonka Zygmunta Igo, [...] na pamiątkę tego wypadku poleciła wystawić kościółek [...], co nastąpiło około r. 1534 [...]
Pamiętnik Religijno-Moralny. 1854, T. 26, no 3

Antoni Widomski

Źródła:
* Tygodnik Illustrowany 1875, Nr 395, s.53
* Pamiętnik Religijno-Moralny. 1854, T. 26, no 3
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa