Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Epidemie w Markach, Pustelniku, Strudze - 1873-1933

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-05-25, 08:31
data powiązana:1873-08-09
tagi:Pod zaborami | XX-lecie międzywojenne
Wycinki prasowe-Marki | Wycinki prasowe-Pustelnik | Wycinki prasowe-Struga

1873-08-09

Nowiny bieżące krajowe
W dniu dzisiejszym, o godzinie 10 rano, liczny zastęp wieśniaczeggo ludu wkroczył do kościoła Ś-tej Anny na Krak. Przed. [Krakowskim Przedmieściu-AW] Byli to włościanie z odległej o 10 wiorst od Warszawy wsi Marki, którzy zakupili solenną wotywę w kaplicy Ś-go Ładysława z Gielniowa, patrona od morowego powietrza, na uproszenie odwrócenia pojawiajacej sie w ich wiosce epidemii.
Wiek. Gazeta. R. 1, 1873, nr 34, s.3

1888-10-25

Ospa
W Markach w zakładach przemysłowych w szkole i wogóle po domach panuje pomiędzy dziećmi ospa. Szkołę wskutek tego chwilowo zamknięto. Na miejsce wypadku delegowano lekarza powiatowego.
Kurjer Poranny. R. 12, 1888, nr 297, s.3

1893-10-05

Naczelnik powiatu warszawskiego zorganizował 5 października punkt sanitarny we wsi Marki.
Własciciele fabryki Briggs oraz cegielni Halber zapewnili o gotowości wykonać wszystkie zalecenia władz oraz zapewnić do dyspozycji policji specjalne aparaty do dezynfekcji. Na punkt sanitarny wybrano dom od strony Radzymina, niedaleko od wsi Marki .
Варшавскiя Губернскiя Ведомости. 1893, no 41, s.426

1893-10-28

W Markach otworzono stacyę sanitarną
a właściciele fabryki, Briggs i Posselt, udzielili specyalnych aparatów dezinfekcyjnych. ... Wszystkie osoby, jadące z Radzymina do Warszawy, muszą przedstawiać świadectwa lekarskie i w tym celu na szosie znajduje się posterunek strażników; naczelnik pow. Warszawskiego, baron von Brincken, w ciagu dwóch godzin zrewidował trzydzieści furmanek, których woźnice posiadali wymagane świadectwa.
Gazeta Warszawska. R. 120, 1893, nr 286, s.4

1893-11-28

Barak choleryczny w Markach - 1893
Kilka wątpliwych i podejrzanych przypadków zachorowań tym miesiacu w Markach nie mają zwiazku z zachorowaniami na cholerę. Badania bakteriologiczne nie wykazały obecności bakterii cholery. Mimo to, w fabrycznej wsi podjęto działania zapobiegawcze, niezbędne w podobnych przypadkach budzących wątpliwości. Do Marek skierowano naczelnika straży ziemskiej porucznika Fiedorowa, który we współpracy z lekarzem fabrycznym ma zwracać uwagę na ogólny stan sanitarny całej fabryki czystość. Na miejscu istnieje "choleryczny" barak na 10 łóżek. Prowadzi się wzmocnioną obserwację robotników jadących do Warszawy. Zwraca się także uwagę na robotników z sąsiednich cegielni. Robotnicy wchodzący rankiem na teren fabryki podlegają przeglądowi lekarza fabrycznego.
Варшавскiя Губернскiя Ведомости. 1893, no 48, s.516

1894-08-24

Otwarcie ambulansu
Ambulans epidemiczny w Markach,[...] został już otwarty. Zarządza nim dr. Wincenty Poznański.
Kuryer Codzienny. R. 30, 1894, nr 233, s.2

1895-06-09

Sprawy sanitarne
Z powodu upałów, tj. pory sprzyjającej rozwojowi chorób żołądkowych i wogóle epidemicznych, p. gubernator warszawski polecił zawiązać komisye sanitarne, a w miejscowościach podmiejskich obywatelską straż zdrowia. Straż zawiązana będzie w [...] Markach [...]
Kuryer Codzienny. R. 31, 1895, nr 157, s.2

1900-10-22

Ospa
W Markach pod Warszawą grasuje ospa z ostrym przebiegiem, zwłaszcza śród dzieci robotników fabrycznych. Na miejsce delegowano lekarza powiatowego.
Gazeta Polska. 1900, nr 243, s.2

1900-10-25

Ospa w Markach
[...] w Markach panuje w szerokich rozmiarach ospa naturalna z bardzo ostrym przebiegiem, przeważnie wśród robotników fabrycznych. Z tego powodu wysłano do Marek lekarza powiatowego.
Kurjer Poranny. R. 24, 1900, no 296, s.4

1910-04-09

Ospa
W Markach pod Warszawą wśród dzieci grasuje ospa. Dotychczas zachorowało 5-cioro dzieci. Na miejsce wyjechał lekarz powiatowy.
Goniec Poranny. 1910, no 160, s.2

Ospa
W Markach pod Warszawą, stwierdzono epidemię ospy wśród dzieci. W ostatnich dniach zachorowało pięcioro drobnej dziatwy. Na miejsce wyjechał lekarz powiatowy, w celu zapobieżenia dalszemu szerzeniu się epidemji.
Kurjer Warszawski. R. 90, 1910, nr 97, dodatek poranny, s.2

Ospa
W Markach, pod Warszawą, stwierdzono epidemie ospy wśród dzieci. W ostatnich dniach zachorowało pięcioro drobnej dziatwy. Na miejsce wyjechał lekarz powiatowy, w celu zapobieżenia dalszemu szerzeniu się epidemii.
Polak - Katolik. R. 5, 1910, nr 79, s.2

1910-10-08

Epidemja wśród dzieci
[...] w Strudze gm. Brudno wybuchła wśród dzieci epidemicznie ospa i szkarlatyna. [...]
Goniec Poranny. 1910, no 461, s.2

Ospa
We wsi Pustelnik i Struga (gm. Brudno) szerzy się wśród dzieci ospa i szkarlatyna. Na miejsce delegowano lekarza powiatowego.
Nowa Gazeta. R. 5, 1910, no 460, s.3

1911-09-27

Różne
Epidemja ospy i szkarlatyny grasuje w Markach pod Warszawą.
Goniec Poranny. 1911, no 440, s.2

1911-10-07

Tyfus w Markach
W Markach, jak donosiliśmy już, grasuje epidemja tyfusu. Zachorowało dotąd 19 osób; zmarło 4. Na miejsce delegowano lekarza powiatowego.
Goniec Poranny. 1911, no 458, s.1

1922-08-17

Epidemja dyzenterji w Markach
Miejscowość Marki i okolice północne tuż za pragą nawiedzone zostały epidemją dyzenterji, która zbiera obfite żniwo. [...] W ciągu oststniego miesiąca zmarło wiele dzieci, a władze powiatu warszawskiego nic w tej sprawie nie przedsiębiorą, [...]
Kurjer Poranny. R. 46, 1922, no 224, s.5

1922-08-21

Epidemji dezynferii w Markach nie ma
[...] w czwartkowym numerze 224 pisma podaną była alarmujaca wzmianka o groźnem szerzeniu się czerwwonki z wielką śmiertelnością w Markach i okolicy. [...] Wypadków śmierci n aczerwonkę nie było. Parafjalna księga zgonów wykazuje, że w Markach w miesiącu bieżącym nie odnotowano ani jednego śmiertelnego zejścia dziecka w ogóle (nie tylko na czerwonkę.
Kurjer Poranny. R. 46, 1922, no 228, s.4

1922-08-21

W Markach nie ma epidemji
[...] .Urząd wojewódzki po przeprowadzeniu dochodzeń i ścisłej rewizji sanitarnej na miejscu skonstantował co następuje: [...]
Gazeta Poranna 2 Grosze. R. 10, 1922, nr 228 (3507), s.3

1928-02-04

Epidemja tyfusu brzusznego w Markach
W Markach pod Warszawą wybuchła epidemja tyfusu brzusznego.[...] Z nakazu wladz sanitarnych zostały opieczętowane w Markach wszystkie studnie.[...] epidemja w Markach ma charakter lokalny. [...] sytuację uważać należy za poważną. [...]
Express Poranny. R. 7, 1928, nr 35, s.3

1928-02-04

Tyfus w Markach
W Markach pod Warszawą, w ostatnich dniach zachorowało na tyfus brzuszny 13 osób, które przewiziono do szpitala Wolskiego w Warszawie.[...] Marki od kilku dni są zupełnie pozbawione wody, ponieważ władze sanitarno-lekarskie poleciły opieczętować wszystkie studnie. [...]
Kurjer Warszawski. R. 108, 1928, nr 35, wydanie poranne, s.5

1932-12-22

Walka z durem brzusznym
W drugiej połowie stycznia dokonane będą w Markach i przyległych osiedlach masowe szczepienia ludności przeciwko durowi brzusznemu. Ogółem zaszczepionych ma być kilka tysięcy osób. [...]
Kurjer Polski. R. 35, 1932, no 353, s.7

1933-01-31

Szczepienia przeciwdurowe
Staraniem powiatowych władz sanitarnychrozpoczęto szczepienia przeciw durowi brzusznemu w Markach. Zaszczepiono przeszło 2.000 osób. Ogółem ma być zaszczepionych około 5.000 [...]
Kurjer Warszawski. R. 113, 1933, no 31, wydanie poranne, s.5

1933-02-15

Masowe szczepienia przeciwdurowe
W Markach pod Warszawą, zaszczepiono przeciwko durowi brzusznemu około 70 proc. całej ludności miasteczka. [...]
Kurjer Warszawski. R. 113, 1933, nr 46, wydanie wieczorne, s.3

1933-03-28

Znów tyfus brzuszny a nawet i plamisty
W okresie tygodniowym od 19 do 25 b.m. zanotowano [...] oraz 1 zamiejscowy przypadek duru plamistego [...] Choroba ta pojawiła się w Pustelniku, gminy Marki.
Kurjer Polski. R. 35, 1933, no 87, s.7

Źródła:

 1. Wiek. Gazeta. R. 1, 1873, nr 34, s.3
 2. Kurjer Poranny. R. 12, 1888, nr 297, s.3
 3. Варшавскiя Губернскiя Ведомости. 1893, no 41, s.426
 4. Gazeta Warszawska. R. 120, 1893, nr 286, s.4
 5. Варшавскiя Губернскiя Ведомости. 1893, no 48, s.516
 6. Kuryer Codzienny. R. 30, 1894, nr 233, s.2
 7. Kuryer Codzienny. R. 31, 1895, nr 157, s.2
 8. Gazeta Polska. 1900, nr 243, s.2
 9. Kurjer Poranny. R. 24, 1900, no 296, s.4
 10. Goniec Poranny. 1910, no 160, s.2
 11. Kurjer Warszawski. R. 90, 1910, nr 97, dodatek poranny, s.2
 12. Polak - Katolik. R. 5, 1910, nr 79, s.2
 13. Goniec Poranny. 1910, no 461, s.2
 14. Nowa Gazeta. R. 5, 1910, no 460, s.3
 15. Goniec Poranny. 1911, no 440, s.2
 16. Goniec Poranny. 1911, no 458, s.1
 17. Kurjer Poranny. R. 46, 1922, no 224, s.5
 18. Kurjer Poranny. R. 46, 1922, no 228, s.4
 19. Gazeta Poranna 2 Grosze. R. 10, 1922, nr 228 (3507), s.3
 20. Express Poranny. R. 7, 1928, nr 35, s.3
 21. Kurjer Warszawski. R. 108, 1928, nr 35, wydanie poranne, s.5
 22. Kurjer Polski. R. 35, 1932, no 353, s.7
 23. Kurjer Warszawski. R. 113, 1933, no 31, wydanie poranne, s.5
 24. Kurjer Warszawski. R. 113, 1933, nr 46, wydanie wieczorne, s.3
 25. Kurjer Polski. R. 35, 1933, no 87, s.7

Antoni Widomski

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa