Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Michał Babiuch - Honorowy obywatel miasta Marki

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-09-01, 14:31
data powiązana:2017-06-09
tagi:Polska po 1989
Życiorysy Postaci
Michał Babiuch

Rada Miasta Marki w dniu 09 czerwca 2017 roku nadała Michałowi Babiuchowi honorowe obywatelstwo Miasta Marki.

 

Stoją od lewej: Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki , Michał Babiuch - Honorowy obywatel miasta Marki, Michał Jaroch - Przewodniczący Rady Miasta Marki

Porucznik Michał Babiuch, ps. „Mały”, urodził się 27 października 1926 roku jako jedno z sześciorga dzieci Antoniego i Anieli z domu Brandt.
Od wczesnego dzieciństwa ujawniał fascynację techniką i konstrukcją maszyn. Jego niezwykły talent techniczny oraz zapał do nauki zauważył starosta powiatu tomaszowskiego i zaproponował prywatne stypendium, które umożliwiłoby Michałowi studia inżynierskie na Politechnice Lwowskiej.
Niestety wybuch wojny pokrzyżował te plany i 13-letni wówczas Michał zamiast studiów podjął walkę z okupantem niemieckim w strukturach organizującego się podziemia – początkowo Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej w obwodzie Tomaszów Lubelski.
Do jego pierwszych zadań w ramach zorganizowanego już podziemia należało wykradanie materiałów wybuchowych z niemieckich magazynów wojskowych zlokalizowanych w lasach pod Tomaszowem Lubelskim. Materiały te były potem wykorzystywane do wysadzania pociągów niemieckich jadących na front wschodni. Najważniejszymi jego zadaniami były: prowadzenie zwiadu i obserwacja oddziałów wroga oraz dostarczanie informacji oddziałom AK ukrywającym się w lasach biłgorajskich i prowadzącym działania zbrojne oraz dywersyjne przeciwko okupantom niemieckim oraz wypady przeciwko oddziałom UPA.
Wspólnie z rodziną udzielał również pomocy Polakom z kresów wschodnich, którzy uciekali przed UPA oraz Armią Czerwoną, organizując dla nich schronienie (także we własnym domu) i aprowizację.
Po wyzwoleniu Michał był represjonowany przez władze komunistyczne za działalność podziemną w czasie wojny, m.in. został aresztowany i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy UB.
W 1947 został powołany do służby w Wojsku Polskim, którą odbył w oddziałach ochrony pogranicza. W wojsku nauczył się zawodu mechanika samochodowego i kierowcy ciężarówek. Po zakończeniu służby otrzymał nakaz pracy jako kierowca w jednym ze znacjonalizowanych gospodarstw rolnych na Lubelszczyźnie, a następnie w Tomaszowskich Zakładach Przemysłu Terenowego. Niedługo cieszył się lepszą pracą, gdyż został zwolniony z powodu przynależności do AK w czasie wojny, antykomunistycznych poglądów oraz odmowy zapisania się do partii. Otrzymał tzw. „wilczy bilet”, przez co nie mógł znaleźć zatrudnienia w żadnej państwowej firmie aż do połowy lat pięćdziesiątych.
Gdy ta forma represji ustała, otrzymał pracę w jednym z PGRów, gdzie poznał miłość swojego życia i przyszłą żonę – Teodozję, która tam pracowała (także z nakazu) jako księgowa. Gdy tylko nakaz ten przestał obowiązywać, młodzi małżonkowie kupili ze swoich skromnych oszczędności działkę w Tomaszowie Lubelskim – rodzinnym mieście Michała i wybudowali własnymi rękami pierwszy dom. Wkrótce doczekali się dwóch córek – Bogusławy Ewy oraz Małgorzaty Elżbiety. Choć bardzo byli zżyci z lokalną społecznością postanowili przenieść się w okolice Warszawy, aby stworzyć córkom lepsze możliwości kształcenia się.
W 1967 roku opuścili Tomaszów i zamieszkali w Markach, które są od 50 lat ich miastem rodzinnym. Tu spędzili większość z 62 lat, które razem przeżyli. Tu zbudowali swój dom rodzinny, wykształcili córki, doczekali się dwojga wnucząt – Anny i Jana. Tu, w mareckiej Spółdzielni Inwalidów obydwoje pracowali aż do przejścia na emeryturę. Michał początkowo pracował w innym przedsiębiorstwie, ale poruszony trudną sytuacją niepełnosprawnych pracowników Spółdzielni, którzy z nawet zimą dowożeni byli do pracy odkrytą ciężarówką, postanowił zatrudnić się w tej firmie i im pomóc. Udało mu się namówić kierownictwo spółdzielni do zakupu za grosze autobusu z demobilu, który następnie wyremontował własnymi rękoma.
Porucznik Babiuch od lat aktywnie działa w środowisku byłych żołnierzy AK. Podtrzymuje i propaguje tradycje patriotyczne i pamięć o obrońcach Ojczyzny, zwłaszcza żołnierzach AK, uczestnicząc we wszystkich uroczystościach patriotycznych jako chorąży sztandaru AK II rejonu Celków VII obwodu Obroża, spotykając się z młodzieżą, organizując dla niej spotkania z byłymi żołnierzami AK oraz harcerzami Szarych Szeregów, współorganizując lokalne obchody uroczystości patriotycznych. Z jego inicjatywy sztandar AK II rejonu Celków jest eksponowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Markach noszącej imię tego oddziału.
Michał Babiuch aktywnie uczestniczył w zbiórce funduszy na odbudowę Pomnika Żołnierzy 1920 roku w Markach, co doceniono powierzając mu zaszczyt odsłonięcia tego pomnika 14 sierpnia 2012 roku. Dopomógł także ufundować sztandar dla reaktywowanej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Przez kilkanaście lat był również członkiem rady parafialnej w parafii Św. Izydora. W latach 80-tych współorganizował z ramienia rady pomoc materialną dla mareckich rodzin.
Za swoją działalność dywersyjną w czasie okupacji oraz kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej został uhonorowany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Armii Krajowej oraz Medalem Pro Patria.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Marki zwołanej z okazji 50-lecia nadania praw miejskich przyznano honorowe obywatelstwo miasta Marki trzem kombatantom walk o niepodległość: kapitanowi Jerzemu Zybertowi, porucznikowi Michałowi Babiuchowi oraz porucznikowi Leopoldowi Kielakowi.   Wnioski w tej sprawie złożyły wspólnie klubu radnych: "O Przyszłość Marek" Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, Razem dla Marek, Prawo i Sprawiedliwość oraz burmistrz Jacek Orych. Wręczenie aktu nadania honorowego obywatelstwa oraz symbolicznych statuetek odbyło się podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich, 9 czerwca na dziedzińcu pałacu Briggsów.

Źródło:
http://www.marki.pl/www/aktualnosc-4638-tytul-nowi_honorowi_obywatele_miasta_marki

 Antoni Widomski

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa