Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Jerzy Zybert - Honorowy obywatel miasta Marki

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-09-03, 08:10
data powiązana:2017-06-09
tagi:Polska po 1989
Życiorysy Postaci
Jerzy Zybert

Rada Miasta Marki w dniu 09 czerwca 2017 roku w nadała Jerzemu Zybertowi honorowe obywatelstwo Miasta Marki.

 

Stoją od lewej: Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki , Jerzy Zybert - Honorowy obywatel miasta Marki, Michał Jaroch - Przewodniczący Rady Miasta Marki

Syn Akowca poległego w czasie Powstania Warszawskiego. Urodzony w Markach w 1933 roku. Tu ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie. Będąc uczniem trzeciej klasy gimnazjum w 1948 roku wstąpił do podziemnej organizacji NOW. W roku 1949 aresztowany przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie i zatrzymany w areszcie śledczym przy ul. Sierakowskiego, a następnie przekazany do Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy ul. Cyryla i Metodego gdzie osadzono go w areszcie śledczym.

Jako wróg Polski Ludowej powołany do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej i skierowany do pracy w kopalni węgla kamiennego w Bytomiu. Pozbawiony możliwości uczenia się w trybie dziennym, ukończył wieczorowo Technikum Budowy Samochodów, zaocznie Szkołę Główną Planowania i Statystyki oraz Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra ekonomii.

W czasie swej 42 letniej pracy zawodowej pracował w Warsztatach Głównych PKS, Warszawskich Zakładach Naprawy Samochodów, w Zjednoczeniu Motoryzacji, w Zjednoczeniu Ciągników i Maszyn Rolniczych, w Spółdzielczym Biurze Projektów oraz w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.

W latach 1969-1975 był radnym w Miejskiej Radzie Narodowej w Markach oraz Powiatowej Radzie Narodowej w Wołominie. Po roku 1989 wstąpił do nowo powstałego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa Mazowsze gdzie pełnił funkcje członka zarządu, skarbnika, wiceprzewodniczącego, a obecnie jest przewodniczącym tego oddziału, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie. Obecnie w randze kapitana.

W okresie swej pracy zawodowej oraz działalności w Związku Żołnierzy Armii Krajowej otrzymał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Więźnia Politycznego, Krzyż za Wolność i Niepodległość, Medal za Wolność i Niepodległość, Złoty Medal za „Zasługi dla Obronności Kraju”, Medal „Pro Patria”, Medal „Pro Memoria”. Został również uhonorowany Ryngrafem Żołnierzy Wyklętych oraz innymi odznaczeniami i podziękowaniami za referaty i odczyty o wydarzeniach z czasów II Wojny Światowej, podczas których od lat przekazuje swoją historyczną wiedzę mieszkańcom naszego miasta.

Jerzy Zybert to społecznik i patriota, który całe swoje życie poświęcił pracy dla Ojczyzny. Mimo represji i prześladowań jakim został poddany w Polsce Ludowej służył przez lata swą wiedzą i zaangażowaniem wielu ludziom. Jest obecny na wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie miasta Marki jako kombatant i reprezentant Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od wielu lat prowadzi prelekcje i wykłady historyczne, którymi edukuje mieszkańców Marek.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Marki zwołanej z okazji 50-lecia nadania praw miejskich przyznano honorowe obywatelstwo miasta Marki trzem kombatantom walk o niepodległość: kapitanowi Jerzemu Zybertowi, porucznikowi Michałowi Babiuchowi oraz porucznikowi Leopoldowi Kielakowi.

Wnioski w tej sprawie złożyły wspólnie klubu radnych: "O Przyszłość Marek" Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, Razem dla Marek, Prawo i Sprawiedliwość oraz burmistrz Jacek Orych. Wręczenie aktu nadania honorowego obywatelstwa oraz symbolicznych statuetek odbyło się podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich, 9 czerwca na dziedzińcu pałacu Briggsów.

Antoni Widomski

Źródło:
Honorowi obywatele miasta Marki
http://www.marki.pl/www/aktualnosc-4638-tytul-nowi_honorowi_obywatele_miasta_marki

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa