Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Karol Whitehead - Honorowy obywatel miasta Marki

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-09-05, 19:43
data powiązana:1990-11-13
tagi:XX-lecie międzywojenne
Życiorysy Postaci
Whiteheadowie (rodzina)

Rada Miejska w Markach w dniu 13 listopada 1990 roku nadała honorowe obywatelstwo miasta Marki Karolowi Whitehead - spadkobiercy Briggsów.

Foto: Bracia Whihead - Karol (stoi pierwszy z lewej) i Alfred Whitehead (stostoi drugi z lewej) oraz bracia Wedel przed fabryka w Markach. Początek lat 30. XX wieku. Archiwum Urzędu Miasta Marki. 

W dyskusji na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport burmistrz Włodzimierz Szurmak przedstawił następujące uzasadnienie wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa miasta Marki Karolowi Whitehead
- rodzina z której sie wywodzi położyła zasługi w rozwoju Marek i jej działanie pozytywnie odbiło sie na tym rozwoju,
- Pan Whitehead jest obecnie jedynym przedstawicielem tej rodziny,
- jako właściciel próbował zachować ten majatek jako całość przez wiele lat /wojna, okupacja/, który to majątek jest przez miasto wykorzystywany do tej pory,
- jest człowiekiem życzliwym dla miasta, dzierżawi wiele pomieszczeń /szkoła zawodowa/, placy /targowisko/, sprzedał budynek, w którym miesci się MOK, po niskiej cenie itp.


Antoni Widomski

Źródła:
Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu w dniu 29 czerwca 1990 roku,
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 8 listopada 1990 roku,
Uchwała Nr VI/42/1990 Rady Miejskiej w Markach z dnia 13 listopada 1990 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Marki Panu Karolowi Whiteheadowi

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa