Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zmiany nazw ulic w Markach - 1990 rok

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-09-20, 20:53
data powiązana:1990-11-13
tagi:Polska po 1989
Dokumenty
Rada Miasta Marki

Rada Miejska w Markach w dniu 13 listopada 1990 roku dokonała zmiany nazw ulic w Markach.

Poniżej tekst uchwały:
Uchwała Nr VI/40/90 Rady Miejskiej w Markach z dnia 13 listopada 1990 roku w sprawie zmiany nazwe ulic w Markach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95/ oraz kierując się wolą upamiętnienia postaci prawdziwie zasłużonych dla Narodu i Pastwa Polskiego - Rada Miejska uchwala następujące zmiany nazw ulic:
§1
1/ ul. Armii Ludowej nadaje imię Księdza Ignacego Skorupki,
2/ ul. Bojanowskiego nadaje imię Generała Władysława Andersa,
3/ ul. Buczka nadaje imię księdza Kardynała Stefana Wyszynskiego,
4/ ul. Fornalskiej nadaje imię księdza Jerzego Popiełuszki,
5/ ul. Marchlewskiego nadaje imię Romana Dmowskiego,
6/ ul. Nowotki nadaje imię Generała Józefa Hallera,
7/ ul. Piastowskiej przywraca nazwę Ksiedza Biskupa Władysława Bandurskiego,
8/ ul. Przemysłowej przywraca nazwę Leopolda Lisa Kuli,
9/ ul. Świerczewskiego przywraca nazwę Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego,
10/ ul. Waryskiego nadaje imie Romualda Traugutta,
11/ ul. 1-Maja nadaje imię Ignacego Jana Paderewskiego,
12/ ul. 20-lecia PRL nadaje imię Papieża Jana Pawła II,
13/ ul. Gagarina nadaje imię Braci Briggsów.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§3
Uchwała wymaga opublikowania na tablicy ogłosze w Urzędzie Miejskim.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady /-/mgr Celina Jezierska

Antoni Widomski

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa