Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kolejka Marecka - 1947 - nacjonalizacja

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-10-10, 21:16
tagi:Polska Ludowa
Dokumenty
Kolejka Marecka

Minister Komunikacji wydał orzeczenie nr 6 z dnia 29 maja 1947 roku o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych z dniem ogloszenia tego orzeczenia. Podstawą prawną była ustawa z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Tryb postepowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa określony został w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 roku.

W załączniku do orzeczenia Ministra Komunikacji pod numerem czwartym znalazła się kolej Warszawa - Radzymin należąca do Spółki Akcyjnej, Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Kolei Dojazdowych. W orzeczeniu wskazano że przedsiębiorstwo zastaje przejęte na własność Państwa za odszkodowaniem.

Kolej marecką przejęła Dyrekcja Kolei Państwowych. Ogłoszenie o przejęciu opublikowano w Dzienniku Urzedowym Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy Nr 23 z 4 listopada 1947 roku.
Protokół zdawczo-odbiorczy miał być sporządzony 10 grudnia 1947 roku o godzinie 9.00 w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej Nr 18-a na pierwszym piętrze.
Jeśli udałoby sie dotrzeć do tego protokółu, poszerzylibyśmy naszą wiedzę o kolejce.

Antoni Widomski

Źródła:
Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. (Dz.U.R.P. Nr 3, poz.17)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r . w sprawie trybu postepowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz.U.R.P. Nr 16, poz.62)
Dziennik Urzedowy Rady Narodowej i Zarzadu Miejskiego m. st. Warszawy Nr 23 z 4 listopada 1947 roku.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa