Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Fabrykacya konserw w Królestwie - Struga 1908 r.

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-11-18, 11:01
data powiązana:1908-11-06
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Struga
Tomasz hrabia Potocki
Fabryka Konserw z Jarzyn w Strudze
Struga

Dziennik Narodowy, gazeta z Chicago, poinformowała o o rozpoczeciu produkcji konserw z jarzyn w nowej fabryce w Strudze pod Warszawą.

W notatce wymieniono:
Tomasz hrabia Potocki, inzynier St. Andrychowicz, dr. S. Czarnbocki - bakteriolog, S. Benni - doktor Chemii, B. Łaski - lekarz.

"Donosiły pisma warszawskie, że zamiast konserw niemieckich zaczęto do Królestwa sprowadzać konserwy holenderskie i w tym celu przybywają też do Warszawy ajenci z Holandyi. Wszakże dla przemysłu krajowego niezmiernie ważniejszy jest fakt, że pp. Tomasz hr. Potocki i inż. St. Andrychowicz rozpoczynają produkować konserwy z jarzyn krajowych w wielkiej fabryce w Strudze pod Warszawa. Na jak wielką skalę obliczona jest fabrykacya, dowodzi to, że nie licząc placu i budynków, na samą instalacyę maszyn wydano 40.000 rubli. Na ścisłem stosowaniem niezbędnych dla zdrwotności wyrobów warunków fabrykacyi, oprócz inżyniera i majstrów, podjeli się czuwania: nad fermentacją bakteryolog dr. S. Czarnocki, nad fabrykacyą dr. chemii S. Benni, a nad zdrowiem pracujacych dr. B. Łaski. Niezadługo odbędzie się poświęcenie tej fabryki."

Antoni Widomski

Dziennik narodowy, Volume 10, Number 250, 6 November 1908

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa