Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Poświęcenie fabryki w Strudze - 1908 rok

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-11-22, 13:18
data powiązana:1908-10-10
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Struga
Tomasz hrabia Potocki
Fabryka Konserw z Jarzyn w Strudze
Struga

Kurier Warszawski oraz Głos Warszawski poinformowały o poświęceniu nowej fabryki w Strudze.
Obie notatki uzupełniaja sie wzajemnie.

Kurier Warszawski, niedziela 11 października 1908 rok.
"Nowa fabryka. Wczoraj w Strudze pod Warszawą odbyło się poświęcenie nowej fabryki konserw z jarzyn, założonej przez pp. Tomasza hr. Potockiego i inż. Stefana Andrychewicza.
Poświecenia dokonał ks. Dąbrowski, proboszcz z Marek. w obecności ks. prałata Dudrewicza, dziekana warszawskiego, personelu administracyjnego i robotników.
Fabryka założona jest na wiekszą skalę i urzadzona wzorowa."

Głos Warszawski, poniedziałek 12 października 1908 rok.
"Nowa fabryka. W Strudze pod Warszawą ks. proboszcz Dąbrowski dokonał poswiecenia fabryki konserw z jarzyn, założonej przez Tomasza hr. Potockiego i inżyniera Stefana Andrychewicza. W uroczystości brali udział zaproszeni przedstawiciele duchowieństwa, ziemiaństwa, przemysłu i prasy. Fabryka daje zarobek około 30 robotnikom, oraz 8 oficyalistom. Robotnicy ubezpieczenie są od nieszczęśliwych wypadków i chorób."

Antoni Widomski

Kurjer Warszawski. R. 88, 1908, nr 282
Głos Warszawski. R. 1, 1908, nr 196

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa