Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Powstańcy Styczniowi - 1863

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-01-14, 22:56
data powiązana:1863-01-22
tagi:Pod zaborami
Czerwony Dwór
Cmentarz Parafialny - Marki | Czerwony Dwór

Walki powstańcze ominęły Marki, dlatego nasza miejscowość nie zapisała się w żaden znaczący sposób w historii Powstania Styczniowego 1863 roku. W wydanym w 1913 roku w Rapperswilu spisie bitew i potyczek 1863-1864 wspomina się o potyczce w Markach w dniu 25 lutego 1863 roku.
W wydanej w tym samym roku książce „Bitwy i potyczki 1863-1864″ znajdujemy jednak wyjaśnienie, że „Pod samą Pragą niedaleko wsi Marki, ukazał się oddział powstańców, który zaalarmowawszy załogę warszawską, zniknął szybko i bez żadnej straty”. 

Oficerowie – weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r.
Trzciński Leopold, (ur. 1840)
Zmarł 16 marca 1927 roku w Czerwonym Dworze w Pustelniku. Pochowany na cmentarzu w Markach.

Zagańczyk Jan, (ur. 1840)zmarł 19 października w Czerwonym Dworze w Pustelniku.
Pochowany na cmentarzu w Markach. 

Kiedy kwatery żołnierskie zostały zlikwidowane, prochy pochowanych żołnierzy przeniesiono do wspólnej mogiły. Istnieje ona do dzisiaj i znana jest szeroko w Markach, jako mogiła żołnierzy 1920 roku. Teraz wiemy, że na cmentarzu w Markach, w mogile żołnierzy 1920 roku, spoczywają także prochy dwóch powstańców styczniowych.

Witkowski Leon (ur. 1849)
Zmarł w 1940 roku w Strudze.
Pochowany na cmentarzu wojskowym w Radzyminie. W ostatnich latach przed II wojną światową mieszkał u swojej córki, Zofii Maciejewskiej w Strudze. Ze względu na stopniową utratę wzroku opiekowała się nim głównie jego wnuczka Maria Furczak. Jej mąż, Albin Furczak był późniejszym dowódcą kompanii Armii Krajowej w Pustelniku.

Więcej informacji we wpisach na portalu marki.net.pl:
Poszli w boje chłopcy nasze…
I ruszała wiara w pole …
Marecka pamiątka powstania 1863 roku

Antoni Widomski

Źródło:
- Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1923
- Akty zgonu "Czerwony Dwór"
- Bitwy i potyczki 1863-1864
- Spis bitew i potyczek 1863-1864, 

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa