Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Warszawski Zespół Miejski - 1949

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-02-23, 22:16
data powiązana:1949-05-21
tagi:Polska Ludowa
Dokumenty | Wycinki prasowe-Marki | Wycinki prasowe-Pustelnik
Czerwony Dwór

Zarówno Marki jak i Pustelnik należały do Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

W 1949 roku biuro Odbudowy Stolicy opublikowało w Życiu Warszawy (Życie Warszawy 1949 nr 138) obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego przeglądu sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

Pod pozycją 21 znalazł się obszar dawnej cegielni pod nazwą "Cegielnia Podmiejska pod Zarzadem gminy Marki, mienie pożydowskie, właściciel Zysfejn Mendel, położony w osiedlu Marki, gmina Marki.

Pod pozycją 22 znalazł się obszar w Pustelniku stanowiący część gromady Pustelnik gminy Marki, ograniczony: granicą lasów państwowych nadleśnictwa Jabłonna-Nieporęt, uroczyskiem Czarna Struga, granicą gromad Struga-Pustelnik, granicą gruntów kolonii Piotrówka i kolonii Kmitówka, drogą państwową Radzymin-Warszawa na długości ok. 140 m., przedłużeniem północnej granicy Zakładu Wychowawczego dla dzieci - sierot pod nazwa "Jutrzenka", północną i zachodnią granicą tego zakładu oraz przedłużeniem tej ostatniej, ul. Grunwaldzką, drogą polną do majątku Joanowka (właściciel Kamiński Franciszek) w kierunku północno-zachodnim, linią równoległą do granicy lasów państwowych i nadleśnictwa Jabłonna-Nieporęt, w odległości ok. 300 m na połudn.-wschód, przedłużeniem północnej granicy cmentarza katolickiego w Markach i jego północną granicą do granicy lasów państwowych nadleśnictwa Jabłonna-Nieporęt.

Uchwalone miejscowe plany opublikowane zostały w Obwieszczeniu Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Monitor Polski, M.P.1949.A-60.811).

Antoni Widomski

Życie Warszawy 1949 nr 138
Monitor Polski, M.P.1949.A-60.811

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa