Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Szkoła - pomnik w Pustelniku - 1926

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-03-02, 11:05
data powiązana:1926-09-13
tagi:XX-lecie międzywojenne
Nadesłane przez Czytelników | Wycinki prasowe-Pustelnik
Szkoła Podstawowa Nr 3

W 1923 roku w Pustelniku powstał pomysł uczczenia rocznicy zwycięstwa 1920 roku. Po dyskusjach w gronie komitetu, postanowiono zamiast pomnika postawić jako pomnik szkołę 7-klasową - Pomnik zwycięstwa 1920 roku.

Opublikowany w Kurierze Warszawski w 1926 roku artykuł Lerona Kozłowskiego, publikujemy w całości. Uznajemy, że tylko tak można oddać klimat i ducha tamtego czasu.

"Szkoła - pomnik w Pustelniku
Postępami budowy gmachu dla szkoły powszechnej w Pustelniku, pod Warszawą, interesują się poza ogółem społeczeństwa szczególnie nauczycielstwa szkół powszechnych z okręgu warszawskiego. Do akcji bowiem wzniesienia tej szkoły na pamiątkę zwycięstwa w 1920 r., dzięki zarządzeniu kuratorium warsz., wciągnięta była młodzież szkolna. Przyjmując w szkołach od młodzieży w ub. roku szkolnym składki na „szkołę-pomnik”, nauczyciele obiecywali dziatwie, że z jej drobnych datków urośnie wkrótce wielki pamiątkowy gmach szkolny. Należy więc tej dziatwie ze względów wychowawczych w tym roku złożyć sprawozdanie, o ile jej groszowe składki przyczyniły się do pamiątkowego dzieła.

W tym celu korzystam ze sprawozdania komitetu budowy, łaskawie nadesłanego do Stowarzyszenia nauczycieli.
Inicjatywę „Pomnika-szkoły” w Pustelniku, pod Markami, dała w 1923 r. rada szkolna pow. warszawskiego. Grunt ofiarował pp. Odrowąż-Pieniążkowie. Komitet budowy początkowo pracował pod przewodnictwem p. wojewody Manteufla, a następnie i do obecnej chwili, pracuje pod kierunkiem p. kuratora G. Zawadzkiego.
Od początku akcji w 1923 r. do d.1 czerwca 1926 r. komitet zebrał 97.370 zł., w czem ze składek szkolnych jest 35.767 zł. Dotacja rządowa i sejmiku warszawskiego wyniosła 42.650 zł., na resztę złożyły się różne ofiary w gotówce i w naturze.
Z tych wpływów na czerwiec komitetowi pozostało 2-3 tysiące w gotówce, a za wydatkowane 90 i kilka tysięcy powstał gmach, w którym parter jest już gotowy i we wrześniu r. b. będzie oddany do użytku szkoły powszechnej.
Ze sprawozdania widać, że akcji budowy towarzyszyły stale gorliwości komitetu, ofiarność mieszkańców i przedsiębiorców, wielka oszczędność i skrupulatność w dysponowaniu groszem i szybkość roboty akordowej, dzięki której zaczęty 21 września gmach stał już na 1 stycznia pod dachem, a obecnie jest na wykończeniu.
To wykończenie będzie wymagało niewątpliwie jeszcze pewnej większej sumy. Skoro jednak komitet odwoła się o nią do ofiarności ogółu, to będzie ona rychło dostarczona, aby jak najszybciej „Pomnik-szkoła” stał się żywym i twórczym pomnikiem, spływającym na rzesze dziecięce duchem tej wielkiej ofiarności i miłości ojczyzny, dzięki którym Polska uniknęła nowej niewoli.
Opis wykończonej i działającej też wzorowo szkoły będzie dla nauczycielstwa wdzięcznym tematem do pogadanek z młodzieżą, której skromne datki przyczyniły się do wzniesienia oryginalnego i pożytecznego pomnika zwycięstwa naszego nad barbarzyńskim komunizmem.
Szkoły stolicy, sądzimy, mogłyby z pożytkiem urządzać powakacyjne wycieczki kolejką marecką do Pustelnika, aby młodzież na własne oczy widziała, jak nieznaczny, ale zbiorowy wysiłek poważne dzieło stwarzać może. O ile nam wiadomo, Pustelnik wycieczkom będzie rad.
Pogadanki powyższe i wycieczki byłby b. korzystnem zakończeniem pedagogicznem akcji uspołeczniającej, przeprowadzonej w szkołach z inicjatywy komitetu budowy i na zlecenie kuratorium szkolnego.
Leon Kozłowski"

Małgorzata Widomska

 

Kurjer Warszawski. R. 106, 1926, nr 252, wydanie wieczorne s.7

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa