Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pustelnik - 1827

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-03-31, 11:58
data powiązana:1887-11-28
tagi:Pod zaborami
Pustelnik

W wydanym w 1888 roku Słowniku geograficznym królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – w tomie IX - znajdziemy wpis dotyczący Pustelnika.

Słownik wydany został pod redakcją Bronisława Chlebowskiego, magistra nauk filologiczno-historycznych b. Szkoły Głównej Warszawskiej; Władysława Walewskiego, obywatela ziemskiego, kandydata nauk dyplomatycznych uniwersytetu dorpackiego, według planu Filipa Sulimierskiego i z pomocą zgromadzonych przez niego materiałów.
Zgoda cenzury na druk słownika wydana została w Warszawie, 28 listopada 1887 roku.

Przytaczam dosłowny zapis. Tekst w nawiasach kwadratowych umieściłem w celu wyjaśnienia skrótów zamieszczonych w tekście przez autorów słownika.

Pustelnik., fol. [folwark] , pow. [powiat] Warszawski, gm. [gmina] Brudno, par. [parafia] Praga, ma 107 mk. [mieszkańców]. W 1827 r. było 7 dm. [domów], 46 mk. [mieszkańców], należał do par. [parafii] Skaryszew (Praga). Stoi tu mały kościółek modrzewiowy, wzniesiony według tradycyi w XVII w. [wieku] przez jakiegoś możnego pana, który strwoniwszy mienie w hulaszczem życiu, osiadł tu jako pokutnik (ob. [zobacz] Tyg. [Tygodnik] Illustr. [Ilustrowany], 1875 r., Nr. 395).”

Antoni Widomski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. IX, Warszawa 1888

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa