Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Spółki Akcyjne - 1936

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-04-24, 18:07
data powiązana:1936-01-01
tagi:XX-lecie międzywojenne
Dokumenty
Zakłady Ceramiczne "Pustelnik" | Spółka Akcyjna "Formiarz"
Pustelnik

Publikowane dane pochodzą z „Rocznika Polskiego Przemysłu i Handlu”.
Wydawnictwo powstało w końcu 1930 roku z połączenia dwoch istniejących wydawnictw informacyjnych: „Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce” i „Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski”.
Wybór firm umieszczonych w Roczniku dokonany został na podstawie znaczenia gospodarczego jakie posiadała dana jednostka w swoim okręgu. W związku z tym w Roczniku pominięte zostały drobniejsze przedsiębiorstwa przemysłowe. W roczniku znalazły się trzy firmy działające w Pustelniku oraz po raz pierwszy - firma ze Strugi.

3394 „Zakłady Ceramiczne „Pustelnik”, Spółka Akcyjna. (1893; 1900)
Zarząd spółki – Warszawa, ul. Królewska 8; Telefon: 611-60, Telegraf: Pustel-Warszawa
Zakłady: (a)Pustelnik, (b)Ząbki, (c) Miłosna
Zarząd spółki: Władysław Pfeifer – prezes; Józef Pfeifer, Jan Langner, Edward Kasperowicz, Edmund Langner, Aleksander Zmaczyński..
Dyrektor zarządzający – inżynier Edmund Langner
Zrzeszenie do którego należy firma: Związek Przemysłowców Ceramicznych, Warszawa
Kapitał zakładowy – 2.625.000 zł podzielony na 26.250 akcji na okaziciela nominalnej wartości 100 zł.
Przedmiot działalności: Fabryka wyrobów ceramicznych. Maszyn parowych: 600 HP; Robotników: 100-600; Bocznica kolejowa (b): Kolej wąskotorowa : Wawer-Wiązowna – 8,5 km.
Produkcja: Cegła maszynowa, dachówka, sączki, piece kaflowe, cegła ręczna, kafle.

4200. Fabryka Chemiczna, Inż. Leski i Groniowski, S-ka z o.o. (1918)
Siedziba zarządu: Warszawa, Srebrna 16
Telefon: 2-86-92
Telegraf: Egro Warszawa.
Numer rachunku w PKO: 63.808
Rejestr: Warszawa B/I 100
Zakłady: Struga, Stacja Kolejki Mareckiej.
Właściciele: inż. Bronisław Leski, inż. Edward Groniowski
Firmy zaprzyjaźnione: Edward Groniowski, Biuro Chemiczne, Warszawa.
Kapitał zakładowy: 44.838 zł.
Przedmiot działalności: Fabryka przetworów tłuszczowych. Napęd: 5HP. Robotników: 2
Produkcja: Klej kazeinowy, olej turecki, oleje techniczne, siarczan miedziowy, wosk kablowy.

6984 „M. D. Lipowskiego Synowie” Spółka komandytowa (1888)
Siedziba zarządu: Warszawa, ul. Niska 41
Telefon: 11-40-55
Telegraf: Lipsyn Warszawa
Numer rachunku w PKO: 3.792
Nazwy banków w których firma ma rachunki bieżące: Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni, Powszechny Bank Związkowy.
Rejestr: Warszawa A/XIV 350
Zakłady: Pustelnik, poczta Marki koło Warszawy. Telefon: I podmiejska 43
Właściciele: Aron Lipowski, Szewel Lipowski, Zygmunt Lipowski.
Przedstawicielstwo: Kraków, B-cia Rosenblatt, Krakowska 5
Zrzeszenie do którego należy firma: Polski Związek Przemysłowców Garbarzy, Warszawa
Rodzaj działalności: Garbarnia. Maszyn parowych: 175 HP. Robotników: 70. Personel techniczny: 3. Urzędników: 4, Terytorium fabryczne: 4,5 ha, Zdolność przerobowa tygodniowo: 12.000 kg.
Produkcja: Skóry podeszwowe.

9253. „Formiarz”, Spółka Akcyjna. (1905; 1922)
Siedziba zarządu spółki – Warszawa ul. Długa 25
Telefon: 11-81-55
Telegraf: Formiarz Warszawa
PKO: 6.330. Banki: Bank Polski, Powszechny Bank Związkowy.
Rejestr: Warszawa B/IX 1747
Zakłady: Pustelnik, gmina Marki. Telefon: Warszawa Podmiejska 2-16
Rada nadzorcza: Ignacy Chabielski, Aleksandra Sobolewska, Piotr Grzybowski, Eugenjusz Gembski, Józef Tauzowski.
Zarząd: Adam Perkowski – Prezes, Stanisław Perkowski, Józef Koss.
Dyrektor: Józef Koss
Biuro sprzedaży: „Centroćwiek”, Sp. Z o.o., Warszawa
Przedstawicielstwa: Katowice, Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Wilno
Sklepy: Warszawa, Piwna 14
Zrzeszenie do którego należy firma: Związek Przemysłu Konfekcyjnego w Polsce, Warszawa
Kapitał zakładowy: 130.000 zł podzielony na 3.250 akcji na okaziciela po 40 zł nominalnej wartości.
Przedmiot działalności: Fabryka kopyt i szpilek szewskich. Maszyny parowe: 75 HP, Robotników: 118, Personel techniczny: 2, Urzędników: 5, Terytorium fabryki: ok. 18.000 m.kw.; Bocznica kolejowa: 150 m., Maszyn specjalistycznych: 14, 4 komplety. Zdolność produkcyjna roczna: kopyta - 200.000 par, sztyfty – 190.000 kg.
Produkcja: 1934 rok: Przerób: 1.560 m. sześc.. Wyprodukowano: kopyta – 170.000 par, sztyfty- 140.000 kg.
Sprzedaż: 410.000 zł.

Opublikował: Antoni Widomski

Źródło:
Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu. R. 5, 1936

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa