Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Spółki i firmy - 1938

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-04-26, 11:18
data powiązana:1938-01-01
tagi:XX-lecie międzywojenne
Zakłady Ceramiczne "Pustelnik" | Spółka Akcyjna "Formiarz"
Pustelnik | Struga

Publikowane dane pochodzą z „Rocznika Polskiego Przemysłu i Handlu”. Jest to ostatnie wydanie rocznika przed wojną. Wydawnictwo powstało w końcu 1930 roku z połączenia dwóch istniejących wydawnictw informacyjnych: „Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce” i „Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski”.
Przy nazwie każdej firmy umieszczono numer kolejny wpisu w Roczniku.

Wybór firm umieszczonych w Roczniku dokonany został na podstawie znaczenia gospodarczego jakie posiadała dana jednostka w swoim okręgu. W związku z tym w Roczniku pominięte zostały drobniejsze przedsiębiorstwa przemysłowe. W roczniku znalazło się sześć firm działających w Pustelniku (w poprzednim wydaniu 1936 roku – były 3 firmy): Zakłady Ceramiczne „Marki” Ch. Kapłan i S-ka.; Podmiejska Cegielnia w Pustelniku S-ka z o.o.; „Zakłady Ceramiczne „Pustelnik” Spółka Akcyjna.; „M. D. Lipowskiego Synowie” Spółka komandytowa, „Formiarz” Spółka Akcyjna; Fabryka Wyrobów Drzewnych, Piotr Grzybowski i S-ka, S-ka z o.o ; oraz firma ze Strugi: Fabryka Chemiczna Inż. Leski i Groniowski S-ka z o.o.

4158. Zakłady Ceramiczne „Marki”, Ch. Kapłan i S-ka.
Adres: Pustelnik, gmina Marki
Rodzaj działalności: Cegielnia

4159. Podmiejska Cegielnia w Pustelniku, S-ka z o.o. (1930)
Adres: Pustelnik, gmina Marki
Rejestr: Warszawa, B/XLVIII 9965
Zarząd spółki: Zysla Kaczer, Dawid Hechtkopf, Estera Warszawska, Rebeka Felhendler
Prokurenci: E. Herman Warszawski, Edward Hechtkopf
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Rodzaj działalności: Cegielnia. Robotnicy: 50
Produkcja: Cegła ręczna

4330 „Zakłady Ceramiczne „Pustelnik”, Spółka Akcyjna. (1893; 1900)
Siedziba zarządu spółki – Warszawa, ul. Królewska 8; Telefon: 611-60,
Zakłady: (a)Pustelnik, (b)Ząbki, (c) Miłosna
Zarząd spółki: Edmund Langner, Jan Marynowski, Edward Kasperowicz, A. hr. Ronikier
Dyrektor zarządzający – inżynier Edmund Langner, dyrektor handlowy: Edward Kasperowicz
Zrzeszenie do którego należy firma: Związek Przemysłowców Ceramicznych, Warszawa
Kapitał zakładowy – 2.625.000 zł podzielony na 26.250 akcji na okaziciela nominalnej wartości 100 zł.
Rodzaj działalności: Fabryka wyrobów ceramicznych. Maszyn parowych: 600 HP; Robotników: 100-600; Terytorium fabryki: około 145 ha. Bocznica kolejowa (b): Kolej wąskotorowa : Wawer-Wiązowna – 8,5 km.
Produkcja: Cegła maszynowa, dachówka, piece kaflowe, sączki, cegła ręczna, kafle, cegła dziurawka, cegła stropowa, pustaki stropowe.
Sprzedaż: 1936 – 798.400,56

5430. Fabryka Chemiczna, Inż. Leski i Groniowski, S-ka z o.o. (1918)
Siedziba zarządu: Warszawa, Towarowa 12
Telefon: 2-86-92
Telegraf: Egro Warszawa.
Numer rachunku w PKO: 63.808
Rejestr: Warszawa B/I 100
Zakłady: Struga, Stacja Kolejki Mareckiej.
Właściciele: inż. Bronisław Leski, inż. Edward Groniowski, Henryk Groniowski
Firmy zaprzyjaźnione: Edward Groniowski, Biuro Chemiczne, Warszawa.
Kapitał zakładowy: 50.000 zł.
Przedmiot działalności: Fabryka przetworów tłuszczowych i produktów chemicznych. Napęd: 5HP. Robotników: 2
Produkcja: Klej kazeinowy, olej turecki, oleje techniczne, siarczan miedziowy, wosk kablowy, fosforan sodu, kwas akumulatorowy, Ług sodowy, tran sulfonowany, octan miedziowy..

9348 „M. D. Lipowskiego Synowie” Spółka komandytowa (1888)
Siedziba zarządu: Warszawa, ul. Niska 41
Telefon: 11-40-55
Telegraf: Lipsyn Warszawa
Numer rachunku w PKO: 3.792
Nazwy banków w których firma ma rachunki bieżące: Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni, Powszechny Bank Związkowy, Bank Dyskontowy Warszawski.
Rejestr: Warszawa A/XIV 350
Zakłady: Pustelnik, poczta Marki koło Warszawy. Telefon: I podmiejska 43
Właściciele: Aron Lipowski, Szewel Lipowski, Zygmunt Lipowski.
Zrzeszenie do którego należy firma: Polski Związek Przemysłowców Garbarzy, Warszawa
Rodzaj działalności: Garbarnia. Maszyn parowych: 175 HP. Robotników: 90. Personel techniczny: 3. Urzędników: 5, Terytorium fabryczne: 4,5 ha, Zdolność przerobowa tygodniowo: 12.000 kg.
Produkcja: Skóry podeszwowe.

12573. „Formiarz”, Spółka Akcyjna. (1905; 1922)
Siedziba zarządu spółki – Warszawa, ul. Bielańska 5
Telefon: 6-80-87
Telegraf: Formiarz Warszawa
PKO: 6.330. Banki: Bank Polski, Powszechny Bank Związkowy.
Rejestr: Warszawa B/IX 1747
Zakłady: (a) Warszawa, Kowieńska 14, (b) Pustelnik, gmina Marki. Telefon: Warszawa Pustelnik 2
Rada nadzorcza: Piotr Grzybowski (prezes), Aleksandra Sobolewska, Aleksander Sobolewski , Józef Frajndt, Eugenjusz Gembski.
Zarząd: Adam Perkowski – Prezes, Stanisław Perkowski, Józef Koss.
Dyrektor: Józef Koss
Przedstawicielstwa: Katowice, Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Wilno
Sklepy: Warszawa, Piwna 14
Kapitał zakładowy: 130.000 zł podzielony na 3.250 akcji na okaziciela po 40 zł nominalnej wartości.
Terytorium fabryki: ok. 18.000 m.kw.; Bocznica kolejowa: 150 m., Maszyn specjalistycznych: 14, 4 komplety. Zdolność produkcyjna roczna: kopyta - 200.000 par, sztyfty – 190.000 kg.

12574. Fabryka Wyrobów Drzewnych, Piotr Grzybowski i S-ka, S-ka z o.o. (1934)
Siedziba zarządu spółki: Warszawa, Bielańska 5
Telefon: 6-80-87
PKO: 15.754
Rejestr: Warszawa B/LXVI 9611
Zakłady: Pustelnik
Telefon: 2
Zarząd: Piotr Grzybowski, Józef Zenka
Przedstawicielstwa: Warszawa, I. Kohn i S-ka, Elektoralna 21 – Bydgoszcz, Kraków, Lwów, Łódź, Wilno
Sklepy: Warszawa, Piwna 14
Zrzeszenie do którego należy firma: Związek Przemysłu Konfekcyjnego, Warszawa
Jednostka współpracująca: „Forma”, Spółka z o.o., Warszawa, Kowieńska 14 – Dzierżawa urządzeń od Formiarz” S.A., Warszawa.
Kapitał zakładowy: 20.000 zł.
Maszyny parowe: 75 HP.
Robotników 68. Personel techniczny: 3. Urzędników: 4
Maszyny specjalistyczne: 18.
Produkcja: Formy do obuwia, prawidła, sztyfty, obcasy drewniane.
Sprzedaż: 1936 – około 220.000 zł.

Opublikował: Antoni Widomski

Źródło:
Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu. R. 6, 1938

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa