Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Walki o Strugę - 4 sierpnia 1944

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-08-04, 14:07
data powiązana:1944-08-04
tagi:II Wojna Światowa
Roman Grabowski
AK Rejon II Celków - Marki
Struga

Waffen SS – Wehrmacht
Po rozbiciu radzieckiego 3. Korpusu Pancernego pod Wołominem, główny wysiłek 9. Armii Wehrmacht skierowany został w rejon Warki. Trwały tam walki z desantem 8. Armii Gwardii Armii Czerwonej.
Z pancernej bitwy pod Okuniewem zaczęto już 4 sierpnia wycofywać oddziały 19. Dywizji Pancernej. Kierowano je stopniowo na nowy odcinek walki. Walki na wschód od Warszawy, w rejonie Okuniew – Michałów – Wołomin trwały nadal. Niemcy, dążąc do wyrównania frontu, nadal wypierali 2. Armię pancerną z tego rejonu. W ten sposób zamierzali trwale opanować sytuację na styku XXXIX Korpusu Pancernego oraz IV Korpusu pancernego SS. Do tych działań skierowano dywizję „Hermannn Göring”. Jej zadaniem było, wspólnie z IV Dywizją Pancerną , zdobyć Okuniew. Był to centralny punkt toczonej od dziewięciu dni bitwy.

Z Dziennika działań II Batalionu Czołgów Dywizji „Hermann Göring”:

Po przejęciu ubezpieczenia miejsca zbiegu dróg przez 4. Dywizję Pancerną, około godz. 10.00 nastąpiło ześrodkowanie batalionu przy punkcie 108. Po rozwinięciu się do natarcia nastąpił atak około godziny 18.30 z zadaniem: opanować Długą Kościelna i zająć tam pozycje przygotowane do obrony okrężnej. …. Po przejechaniu własnej zapory przeciwczołgowej wysunięta 6. Kompania napotkała silny ogień artylerii przeciwpancernej i czołgów z obszarów leśnych…. Mimo silnego ognia, przejechano zaporę artyleryjską. W wyniku celnego ognia przeciwnika pojazdy prowadzące z 5., 6. i 8. Kompanii prawie jednocześnie zostały wyeliminowane z walki. Bardzo silny ogień dział czołgowych i artylerii przeciwpancernej zmuszał naszych żołnierzy do częstego zatrzymywania się w celu oddania strzału. … W ciągu nocy zaobserwowano odjazd 40-50 czołgów nieprzyjaciela w kierunku wschodnim. ………Przełamanie wykonane przez batalion spowodowało ogromne zamieszanie u przeciwnika i skłoniło go do szybkiego opuszczenia tego odcinka przez całość sił piechoty i czołgów”

Według meldunków zadano nieprzyjacielowi następujące straty:
5. Kompania zameldowała zniszczenie trzech T-34 oraz dwóch dział przeciwpancernych; 6. Kompania zameldowała zniszczenie czterech T-34 oraz pięciu dział przeciwpancernych; 7. Kompania zameldowała zniszczenie jednego czołgu, działa przeciwpancernego oraz samochodu ciężarowego.

Armia Czerwona

Rejon Okuniewa broniony był przez 8. Korpus Pancerny Gwardii. Nocą z 3 na 4 sierpnia wycofały się w ten rejon oddziały 3. Korpusu Pancernego z kotła pod Wołominem. Dodatkowy wsparciem były pododdziały 2. Korpusu Kawalerii Gwardii. W rejon Okuniewa skierowano także 76. Dywizję Strzelecką. Armia Czerwona zorganizowała dobrze nasyconą środkami przeciwpancernymi obronę.

Z Dziennika działań bojowych 2. Armii Pancernej od 1 lipca do 8 sierpnia 1944 roku.

Wojska Armii 4 sierpnia odpierały ataki czołgów i piechoty przeciwnika. [5. Dywizja Pancerna SS „Wiking”,3. Dywizja Pancerna SS „Totenkopf”, Dywizja Pancerna „Hermannn Göring”]
Rankiem 4 sierpnia, 3. Korpus Pancerny odszedł za rzeką Czarna i zajął obronę siłami 103 Brygady Pancernej, 57. Brygady Zmotoryzowanej i częściowo 50. Brygady Pancernej na rubieży Górki, Zabraniec Stary, punkt 97,9, północny skraj Okuniewa. ………………
4 sierpnia Dowodzący 1. Białoruskim Frontem rozkazał: „ 2. Armia Pancernaprzekazać zajmowane strefy obrony 47. Armii i 2. Kawaleryjskiemu Korpusowi Gwardii, Armię skoncentrować w rejonie Mińska Mazowieckiego. Następnie być gotowym do natarcia w północnym kierunku na miejscowości Stanisławów, Łochów”

Walki obronne 3 Korpusu Pancernego 3-4.08.1944 r.
Архив ЦАМО, Фонд 307, Опись 4148, Дело 244
Karta 17 – Schemat 23 - Walki obronne 3 Korpusu Pancernego 3-4.08.1944 r.
Załączony schemat przedstawia położenie walczących stron w dniach 3-4 sierpnia 1944 roku.
 

Bojowy meldunek No 118/OP sztab 2 Armii Pancernej 20.00 6.8.44.

1. Przeciwnik 3.8.44 siłami Dywizji Pancernej „Martwa Głowa”, Dywizji Pancernej „Hermannn G_ring”, 19. Dywizji Pancernej, częścią sił 5. Dywizji Pancernej SS „Wiking”, częścią sił 73 i 23 dywizji piechoty przeszedł do natarcia w kierunku na Kraszew Stary, Ciemne, Nadma, Marki, Zielonka, próbując okrążyć oddziały 3 Korpusu Pancernego.
Przeważającymi siłami przeciwnikowi udało się przerwać pozycje 50. I 51. Brygad Pancernych. Rozpoczęły się ciężkie walki pancerne, w ich rezultacie oddziały korpusu poniosły ciężkie straty zarówno w sprzęcie jak i w składzie osobowym.
Na polu walki pozostało zniszczone i spalone 42 czołgi, straty w innym sprzęcie są uściślane.
W walkach zginęło i pozostało na terenie wroga dowództwo i oficerowie 50. i 51. Brygad Pancernych, wymienieni w załączniku do powyższego meldunku bojowego.
2. W walkach od 30.7 do 4.8.44 zaginęli bez wieści i zostali na terytorium zajętym przez przeciwnika:
pojazdy pancerne z tajnymi dokumentami – 2, samolot U-2 – 1,
Starszy pomocnik naczelnika sztabu ds. łączności specjalnej 51. Brygady Pancernej – kapitan Klimow z dokumentami.
W celu odzyskania dokumentów, oficerów i uzbrojenia prowadzone są poszukiwania przez specjalne grupy.

Walki o Strugę - 5 sierpnia 1944

Antoni Widomski

Źródła:
Albin Furczak ps. "Alf", W pancernym kotle, Stolica Nr 36 (1955) 8 września 1985 r., Warszawa
Roman Grabowski ps. „Dziadek”, Walki powstańcze II Rejonu "Celków" w Markach VII Obwodu AK "Obroża", maszynopis, Marki 2002
Norbert Bączyk, Czołgi Hermanna Göringa pod Warszawą, Technika wojskowa. Historia. Numer specjalny 5/2017, Division Hermann Göring pod Warszawą
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa