Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komitet do spraw bezrobocia w Markach - 1932

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-09-13, 22:26
data powiązana:1932-06-26
tagi:XX-lecie międzywojenne
Dokumenty | Wycinki prasowe-Marki

W 1931 roku w dniu 17 września rozpoczął swoją działalność Komitet Powiatowy i Lokalne Komitety do spraw bezrobocia w powiecie warszawskim. Przewodniczącym komitetu został starosta warszawski Tadeusz Wardejn-Zagórski.
Lokalny komitet w gminie Marki rozpoczął działalność 3 listopada 1931 roku. Przewodniczącym komitetu został Ignacy Fihel, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pustelniku.

Do 6 czerwca 1932 roku, czyli w przeciągu 7 miesięcy, komitet odbył 9 posiedzeń. Komitet marecki współpracował z dwoma podkomitetami. W sprawozdaniu brak jest informacji o lokalizacji podkomitetów. 

Akcja pomocy bezrobotnym prowadzona była od grudnia 1931 roku do maja 1932 roku.
Największą liczbę bezrobotnych w powiecie zarejestrowano w gminie Marki - 1097 bezrobotnych. Łącznie z członkami ich rodzin skutkami bezrobocia dotkniętych było 3766 osób. Połowę, czyli 50% stanowili robotnicy sezonowi, robotnicy rolni stanowili 5%, wyrobnicy 10%, robotnicy fabryczni stanowili 15%, chałupnicy stanowili 10% i niewykwalifikowani 10%.

Antoni Widomski

Źródło: Sprawozdanie z działalności Powiatowego i Lokalnych Komitetów do spraw bezrobocia w powiecie Warszawskim w 1931/32 r.; odbitka: Głos Mazowsza. R. 3, 1932, nr 25-26

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa