Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Praca dla bezrobotnych z Marek - 1932

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-09-14, 22:35
data powiązana:1932-07-10
tagi:XX-lecie międzywojenne
Dokumenty | Wycinki prasowe-Marki

Polska, jak i świat, przeżywała załamanie ekonomiczne w latach 1930-1935. Kryzys nie ominął także Marek.
W okresie kryzysu rozszerzono znacznie front robót publicznych. W pierwszej fazie kryzysu zatrudniano przy robotach ponad 20 tys. bezrobotnych. Wydział Powiatowy Sejmiku Warszawskiego zatrudniał także bezrobotnych z Marek. nasi mieszkańcy pracowali przy kanale Bródnowskim oraz wykonywali rózne roboty terenowe w Rembertowie.

Na ogólną liczbę 31 gmin w powiecie warszawskim, 5 miejskich i 26 wiejskich, aż dwadzieścia siedem z nich nie mogło własnymi środkami zaspokoić potrzeb bezrobotnych na swoim terenie.

Największą liczbę bezrobotnych w powiecie zarejestrowano w gminie Marki - 1097 bezrobotnych. Łącznie z członkami ich rodzin skutkami bezrobocia dotkniętych było 3766 osób. Połowę, czyli 50% stanowili robotnicy sezonowi, robotnicy rolni stanowili 5%, wyrobnicy 10%, robotnicy fabryczni stanowili 15%, chałupnicy stanowili 10% i niewykwalifikowani 10%.

Antoni Widomski

Źródło: Sprawozdanie z działalności Powiatowego i Lokalnych Komitetów do spraw bezrobocia w powiecie Warszawskim w 1931/32 r.; odbitka: Głos Mazowsza. R. 3, 1932, nr 25-26

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa