Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rdza zjada generator w fabryczce Briggsa - 1948

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-09-14, 15:15
data powiązana:1948-04-08
tagi:Polska Ludowa
Wycinki prasowe-Marki
Fabryka Briggsów

Czasopismo "Wieczór" z 8 kwietnia 1948 roku zamieściło informację o niszczejącym generatorze w fabryce Briggsów w Markach.

Generator zjada rdza choć miałby na niego apetyt przemysł cukrowniczyW zburzonej fabryczce Briggsa w Markach koło Warszawy niszczeje generator, mogący wyprodukować dziennie 1.600 kilowatów prądu elektrycznego. Generator ten można by jeszcze wykorzystać.
W czasie działań wojennych fabryka Briggsa została całkowicie zniszczona. Ocalała jedynie mała elektrownia, znajdująca się przy fabryce. Po wyzwoleniu terenów na prawym brzegu Wisły pracownicy Warszawskiej Elektrowni przystąpili do remontu ocalałego generatora w Markach i kosztem 1,5 mil. zł. uruchomili 1 kocioł.
Z chwilą oswobodzenia stolicy stała się aktualną sprawa odbudowy Elektrowni Warszawskiej i dalszej naprawy generatora w Markach zaniechano. Oddano go pod opiekę Zjednoczeniu Energetycznemu.
Opieka ta nie była dostateczna, bo część urządzeń generatora okoliczna ludność po prostu wykręciła. Przedstawia on jednak nadal znaczną wartość i nie można pozwolić, by rdzewiał on w gruzach fabryczki.
Generatory tego typu są obecnie bardzo potrzebne, na przykład w przemyśle cukrowniczym. Taki sam generator, jaki znajduje się w Markach, pracuje przy jednej z fabryk w Zgierzu. Może ktoś zajmie się więc i rdzewiejącym bezużytecznie w Markach generatorem. (ew)

Antoni Widomski

Wieczór R. 3, 1948 nr 96=545 (8 IV)

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa