Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Cegielnia magistracka w Markach - 1899

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2020-09-18, 14:11
data powiązana:1899-01-27
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Cegielnia miejska w Markach

* 1899-01-27

Dostawca węgla kamiennego na potrzeby cegielni miejskiej [...] zażądał podniesienia ceny [...]. Jeżeliby jednak węgiel mógł być przewożony kolejką Markowską, zgadza się dostarczać po dawnej cenie. [...] Komitet uchwalił zezwolić na ułożenie wspomnianej linji [...]
Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 27, s.2

* 1899-01-27

Do ułożenia warunków
, na jakich ma być oddana Magistratowi cegielnia w Markach, komitet wyznaczył [...] komisję [...]
Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 27, s.2

* 1899-02-16

Budżet dodatkowy.
[...] zatwierdzono rb. 144,000 na zakup cegielni w Markach od komitetu budowy szpitala [...] Kurjer Poranny. R. 23, 1899, nr 47, s. 2

* 1899-03-29

Jutro o g. 10 i pół z rana w Radzie miejskiej dobroczynności publicznej odbędzie się posiedzenie komisji w celu określenia warunków przejścia cegielni w Markach, wzniesionej z funduszów komitetu budowy szpitala, na rzecz miasta. Do składu komisji należą: [...]
Kurjer Polski. R. 2, 1899, nr 87, s.1

* 1899-03-29

Cegielnia miejska
Jutro o g. 10 m. 30 w lokalu Rady Miejskiej Dobroczynności publicznej, odbędą się [...] obrady komisji w celu określenia warunków przejścia cegielni w Markach, wzniesionej z funduszów komitetu budowy szpitala Dzieciątka Jezus, na rzecz miasta. [...] W obradach przyjmą udział: [...]
Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 88, s. 5

* 1899-05-16

Porządek obrad komitetu budowy szpitala i Domu Wychowawczego Dzieciątka Jezus
Jutro o g. 10 r. w sali posiedzeń Magistratu odbędzie się pod przewodnictwem p. prezydenta miasta, generała Bibikowa, obrady komitetu budowy szpitala i Domu Wychowawczego Dzieciątka Jezus, na których będą rozważane następujące sprawy:
1) Raport co do budowy i eksploatacji cegielni miejskiej w Markach.
Kurjer Poranny. R. 23, 1899, nr 134, s.2

* 1899-08-10

Sprawozdanie z obrad komitetu budowy szpitala i Domu Wychowawczego Dzieciątka Jezus
[...] Odczytano zawiadomienie Magistratu, że cegielnie, wybudowaną przez komitet w Markach, zarząd miejski obejmie w swe posiadanie w d. 1 listopada [...]
Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 220, s.2

* 1899-08-11

Szpital Dzieciątka Jezus
Na wczorajszych obradach komitetu budowy szpitala odczytano zawiadomienie magistratu o przyjęciu na rzecz miasta cegielni w Markach od d. 1 listopada [...]
Gazeta Polska. 1899, nr 181, s.2

* 1899-11-04

Dzierżawa cegielni
D. 6-go listopada, o godz. 12-ej w południe, w magistracie warszawskim, odbędzie się licytacja przez opieczętowane deklaracje na dzierżawę 18-letnią cegielni miejskiej we wsi Markach pod Warszawą; wadjum ustanowiono na rb. 4,000.
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 305, s.9

* 1899-11-05

Jutro, t.j. d. 6-go b.m.,
[...] o g. 12-ej w południe, w magistracie odbędzie się licytacja na dzierżawę cegielni miejskiej w Markach. Wadjum złożyć należy w kwocie 4,000 rubli
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 306, s.5

* 1899-11-05

Budowa szpitala
[...] w końcu obrad komitet wydelegował [...] do składu komisji, która w d. 13-ym b.m. ma zdać zarządowi miejskiemu cegielnię, wzniesioną w Markach pod Warszawą, oraz postanowił zwrócić się do magistratu o wyznaczenie przedstawicieli zarządu miejskiego. Przedstawicielom tym delegaci komitetu oddadzą urzędownie cegielnię. [...]
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 306, s.6

* 1899-11-05

Licytacje
[...] W d. 6 b.m. o g. 12 r. odbędzie się w tutejszym zarządzie miejskim licytacja na wydzierżawienie cegielni miejskiej w Markach. [...]
Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 307, s.4

* 1899-11-05

Sprawozdanie z obrad komitetu budowy szpitala i Domu Wychowawczego Dzieciątka Jezus
[...] komitet z uwagi na to, że w d. 13 b.m. ma być zdana Magistratowi nabyta na rzecz miasta cegielnia w Markach, wydelegował do tej czynności
Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 307, s.4

* 1899-11-08

W celu faktycznego przejęcia
przez magistrat cegielni w Markach od komitetu budowlanego szpitala Dzieciątka Jezus utworzona w tym celu komisja wyjeżdża na miejsce w d. 13.bm. kolejką marecką o godzinie 10 1/2 zrana [...]
Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 309, s.4

* 1899-12-06

Cegielnia miejska
Wczoraj o godz. 12 w południe odbyła się po raz drugi licytacya na dzierżawę cegielni miejskiej w Markach. [...] licytacya więc spełzła na niczem, i cegielnia rzeczona prowadzona będzie nadal kosztem miasta.
Gazeta Polska. 1899, nr 279, s.2

 Antoni Widomski
Aktualizacja: 18:07 31.01.2023

Źródła:
* 1899-01-27 Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 27, s.2
* 1899-02-16 Kurjer Poranny. R. 23, 1899, nr 47, s. 2
* 1899-03-29 Kurjer Polski. R. 2, 1899, nr 87, s.1
* 1899-03-29 Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 88, s. 5
* 1899-05-16 Kurjer Poranny. R. 23, 1899, nr 134, s.2
* 1899-08-10 Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 220, s.2
* 1899-08-11 Gazeta Polska. 1899, nr 181, s.2
* 1899-11-04 Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 305, s.9
* 1899-11-05 Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 306, s.5
* 1899-11-05 Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 306, s.6
* 1899-11-05 Kurjer Poranny. R. 33, 1899, nr 307, s.4
* 1899-11-08 Kurjer Warszawski. R. 79, 1899, nr 309, s.4
* 1899-12-06 Gazeta Polska. 1899, nr 279, s.2
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa