Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wynalazca z Czarnej Strugi - 1921

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-04-23, 21:45
data powiązana:1921-09-21
tagi:XX-lecie międzywojenne
Dokumenty | Kalendarium | Wycinki prasowe-Struga
Antoni Kowalski | Tomasz hrabia Potocki
Fabryka Kas Ogniotrwałych "Grafit" | Fabryka Konserw z Jarzyn w Strudze

W Monitorze Polskim z dnia 19 września 1921 roku ogłoszono o wydaniu 11 sierpnia 1921 roku przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej świadectw ochronnych na wzory rysunkowe i modele Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi  Czarnej Strudze powiatu warszawskiego.  

Świadectwa ochronne dotyczyły następujących modeli:

  • Nr 4. Maskast (zamek) dwustronny z klamką, dającą się przekładać na lewą lub prawą stronę drzwi.
  • Nr 5. Zamknięcie trój sztabowe ze sztabami dającymi się odsuwać jednocześnie przez obrócenie kluczem.
  • Nr. 6. Szatkownica tarczowa z tarką, w której tarcza nożowa i tarka wykonane są z blachy białej, cały zaś przyrząd daje się przykręcać do stołu.
  • Nr 7. Szatkownica tarczowa z koszem, dającym się ustawiać poziomo lub pochyło.

Wszystkie modele zgłoszono 10 października 1918 roku. Opłatę uiszczono do dnia 10 października 1921 roku.   

W 1921 roku ochronę przedłużono do 10 października 1924 roku.  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie art. 14 dekretu o ochronie wzorów rysunkowych i modeli z dnia 14 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Państwa Polskiego, Nr 13 z r. 1919) ogłasza, że:. 2) przedłużył ochronę modeli:

  • przyznaną świadectwem Nr. 4 p. Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze, na zamek (maskast) dwustronny z klamką, dającą się przekładać na lewą lub prawą stronę drzwi, do dnia 10 października 1924 roku;
  • przyznaną świadectwem Nr. 5 p. Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze, na zamknięcie trójsztabowe ze sztabami, dającemi się odsuwać jednocześnie przez obrócenie kluczem, do dnia 10 października 1924 roku;
  • przyznaną świadectwem Nr. 6 p. Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze, na szatkownicę tarczową z tarką, w której tarcza nożowa i tarka wykonane są z blachy białej, cały zaś przyrząd daje się przykręcać do stołu, do dnia 10 października 1924 roku;
  • przyznaną świadectwem Nr. 7 p. Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze, na szatkownicę tarczową z koszem, dającym się ustawiać poziomo lub pochyło, do dnia 10 października 1924 roku;

 Nie wiemy nic więcej o Antonim Kowalskim. Musiał być jednak doświadczonym inżynierem jeśli zgłosił do urzędu patentowego tak różnorodne modele.   Nowoczesne rozwiązania techniczne stosowano także w Fabryce Kas Ogniotrwałych „Grafit” w Strudze. Patent na te kasy wykupiła duża firma z Anglii.   W Fabryce Konserw z Jarzyn Tomasza hrabiego Potockiego w Strudze z powodzeniem wdrożono  nowe technologie oraz unowocześniono sposób produkcji.    Ale to już inne historie. Wszystkie dowodzą o bogatym życiu przemysłowym w Strudze.  

Antoni Widomski
Aktualizacja: 2020-09-20

Źródła:
Monitor Polski 1921 r., R.4, nr 212 (19 września 1921)
Monitor Polski 1921 r., R.4, nr 273 (30 listopada 1921)  

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa