Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marki, dzieje, tradycja, kultura

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-04-27, 08:05
data powiązana:2004-??-??
tagi:Historia najdawniejsza | Pod zaborami | XX-lecie międzywojenne | II Wojna Światowa | Polska Ludowa
Publikacje o Markach
Zbigniew Paciorek

Od Autora
Dziejom Marek nie poświęcono zbyt wielu opracowań. Napisana na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku Kronika Marek, autorstwa zmarłego przed kilku laty Jerzego Lewickiego, była pierwszą próbą ukazania historii tej miejscowości. Zawiera jednak sporo błędów merytorycznych, a niektóre zagadnienia, omawiające np. działania organizacji zbrojnych w czasie II wojny światowej na terenie Marek, zostały przedstawione tendencyjnie*.

Z kolei powstałe pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia prace magisterskie o historii Marek korzystają z cząstkowego, ubogiego i uzależnionego od celu i charakteru pracy materiału źródłowego. Cieszy jednak wzrost zainteresowania dziejami naszej miejscowości, czego przejawem są napisane prace licencjackie i magisterskie.

W czerwcu 2002 r. Czesław Brodzicki opublikował książkę Marki koło Warszawy, która jest pierwszym opracowaniem dziejów Marek o charakterze monograficznym.
Rok później ukazała się kolejna praca tego autora, również poświęcona naszej miejscowości Rzymskokatolicy, ewangelicy oraz Żydzi w tworzeniu społeczeństwa Marek koło Warszawy.

Podjęta tu przeze mnie praca zebrania i uporządkowania materiałów traktujących o naszym mieście uwzględnia zarówno dostępne piśmiennictwo na ten temat, artykuły prasowe, akta urzędowe porozrzucane po licznych archiwach i bibliotekach, jak i stenogramy oraz nagrania rozmów przeprowadzonych ze starszymi mieszkańcami Marek, których wspomnienia są bogatym źródłem wiedzy i poznania przeszłości lokalnej. Rozmowy te niejednokrotnie rzucają światło na wiele interesujących i mało znanych wątków z dziejów naszej miejscowości.

Celem moim było stworzenie możliwie szerokiego kompendium wiedzy o przeszłości Marek, środowisku naturalnym, ludziach, którzy tę przeszłość tworzyli, oraz lokalnych zabytkach. Zdaję sobie jednak sprawę, że starania te nie są bynajmniej zakończone.
Zbigniew Paciorek

Cytowany fragment "Od autora" pochodzi z książki Zbigniewa Paciorka,
Marki, dzieje, tradycja, kultura
Antoni Widomski

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa