Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Czerwony Dwór - Pustelnik - 1904

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2020-10-27, 16:57
data powiązana:1904-04-07
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Pustelnik
Władysław Olechnowicz
Czerwony Dwór

Goniec Poranny z 7 kwietnia 1904 roku zamieścił następującą informację:

Zakład dla nerwowych
Dr. Olechnowicz, właściciel zakładu dla nerwowo chorych w Lublinie, nabył posiadłość Czerwony Dwór pod Warszawą.
Do miejscowości tej zamierza dr. Olechnowicz przenieść instytut swój i urządzić go na większą skalę, podług najnowszych wymagań.

Goniec Wieczorny z 11 kwietnia zamieścił ogłoszenie o sprzedaży posesji w Lublinie.

Z powodu
przeniesienia zakładu D-ra Olechnowicza pod Warszawę do Czerwonego Dworu dwie posesje w Lublinie do sprzedania [...]

Kolejne ogłoszenie zmieścił Goniec Wieczorny z 5 września 1904 roku.

Zakład
dla chorych nerwowych D-ra Olechnowicza, przeniesiony został z Lublina do Czerwonego Dworu przy stacji Pustelnik kolejki Markowskiej, poczta i telegraf Marki pow. Warszawski

Notatki te potwierdzają, że spotykane w Internecie twierdzenie o istnieniu w Czerwonym Dworze szpitala "od końca XIX wieku" jest błędne.
Antoni Widomski
Aktualizacja: 2020-11-15

Źródła:
Goniec Poranny. 1904, no 174
Goniec Wieczorny. 1904, no 182
Goniec Wieczorny. 1904, no 450
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Prawa: domena publiczna

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa