Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marki na 8 miejscu w produkcji wełny - 1918

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2021-03-28, 19:00
data powiązana:1918-06-01
tagi:Pod zaborami
Publikacje o Markach
Fabryka Briggsów

Geografja gospodarcza Polski
[...] statystyka nie zaliczała ani do miast, ani do osad np. szereregu rozwiniętych lub rozwijających się miejscowości przemysłowych, takich, jak [...] Marki,
I tego przemysłu głównem siedliskiem jest Łódź, [...] Następne miejsca zajmują według wartości produkcji: [...] pow. Warszawski (Marki pod Warszawą) [...].
Geografja gospodarcza Polski. 1918

Antoni Widomski

Źródło:
Stanisław Koszutski, Geografja gospodarcza Polski, 1918
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa