Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Fabryka Konserw z Jarzyn w Strudze - 1908

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2021-04-16, 21:50
data powiązana:1908-01-01
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Struga
Fabryka Konserw z Jarzyn w Strudze

O konserwy krajowe
W tych dniach zanotowano w pismach wiadomość że zamiast konserw niemieckich rozpoczęto sprowadzać holenderskie [...] pp. Tomasz hr. Potocki i inz. St. Andrychewicz zamierzają produkować konserwy z jarzyn krajowych i w tym celu w Strudze pod Warszawą otwierają specjalną fabrykę.
Goniec Wieczorny. 1908, no 448, s.4, 1908-09-29

Konserwy krajowe
W tych dniach była wzmianka w pismach, że zamiast konserw niemieckich zaczęto do nas sprowadzać holenderskie [...] Wszakże dla przemysłu krajowego o wiele ważniejszy jest fakt, że pp. Tomasz hr. Potocki i inz. St. Andrychewicz rozpoczynają produkować konserwy z jarzyn krajowych w wielkiej fabryce w Strudze pod Warszawą. [...]
Głos Warszawski. R. 1, 1908, nr 184, s.2, 1908-09-30

Krajowa fabryka konserw z jarzyn
Jutro o g. 3 po poł. odbędzie się w Strudze uroczystość poświęcenia fabryki. Wyjazd z ulicy Stalowej kolejką markowską nastąpi o g. 11 przed poł.; powrót o g. 3 ze Strugi.
Nowa Gazeta. R. 3, 1908, no 466, s.3, 1908-10-09

Poświęcenie fabryki
Dzisiaj w południe w Strudze pod Warszawą odbyła się ceremonja poswięcenia fabryki konserw i jarzyn, założonej przez Tomasza hr. Potockiego i p. Andrychlewicza. Ceremonji poświęcenia dokonał proboszcz z Marek, ks. Dąbrowski w asystencji ks. prałata Dudrewicza. [...]
Goniec Wieczorny. 1908, no 468, s.5, 1908-10-10

Poświęcenie fabryki
[...] wczoraj odbyło się uroczyste poświęcenie fabryki konserw z jarzyn w Strudze. [...]
Goniec Poranny. 1908, nr 469, s.3, 1908-10-11

Nowa fabryka
Wczoraj w Strudze pod Warszawą odbyło sie poświęcenie nowej fabryki konserw z jarzyn [...]
Kurjer Warszawski. R. 88, 1908, nr 282, s.7, 1908-10-11

Nowa fabryka
W Strudze pod Warszawą ks. proboszcz Dąbrowski dokonał poświęcenia fabryki konserw z jarzyn [...]
Głos Warszawski. R. 1, 1908, nr 196, s.2, 1908-10-12

Nowa fabryka konserw
Pierwotną myślą Tomasza hr. Potockiego, właściciela fabryki konserw i jarzyn w Strudze, było zachęcenie włościan do postępu na polu ogrodnictwa i warzywnictwa. [...]
Słowo. R. 27, 1908, no 278, s.3-4, 1908-10-12

Nowa fabryka
W sobotę 10 b. m. w Strudze pod Warszawą, ks. Dąbrowski, proboszcz z Marek, poświęcił nową placówkę przemysłu swojskiego [...]
Wiadomości Codzienne. 1908, no 11, s.4, 1908-10-13

Fabryka konserw
[...] założył w Strudze , pod Warszawą, fabrykę konserw, wzorowaną na pierwszorzędnych tego rodzaju zakładach zagranicznych. Fabryka ta produkuje kwaszoną kapustę i kwaszone ogórki [...]
Nowa Gazeta. R. 3, 1908, no 471, s.3, 1908-10-13

Fabryka konserw
Hr. Potocki wszedł w spółkę z inżynierem Stefanem Andrychiewiczem i założył w Strudze, pod Warszawą, fabrykę konserw, wzorowaną na pierwszorzędnych tego rodzaju zakładach zagranicznych. Fabryka ta produkuje kwaszoną kapustę i kwaszone ogórki [...]
Rolnik i Hodowca. R. 26, 1908, no 43, s.6, 1908-10-22

W Strudze
pod Warszawą powstała fabryka która będzie wyrabiała kwaszoną kapustę i kwaszone ogórki [...]
Zaranie. 1908, no 45, s.6, 1908-11-05

Fabrykacya konserw w Królestwie
Donosiły pisma warszawskie, że zamiast konserw niemieckich zaczęto do królestwa sprowadzać konserwy holenderskie [...]
Dziennik narodowy Chicago, Nr 250, s.1, 1908-11-06

Antoni Widomski

Źródła:
*Goniec Wieczorny. 1908, no 448, s.4, 1908-09-29
*Głos Warszawski. R. 1, 1908, nr 184, s.2, 1908-09-30
*Nowa Gazeta. R. 3, 1908, no 466, s.3, 1908-10-09
*Goniec Wieczorny. 1908, no 468, s.5, 1908-10-10
*Goniec Poranny. 1908, nr 469, s.3, 1908-10-11
*Kurjer Warszawski. R. 88, 1908, nr 282, s.7, 1908-10-11
*Głos Warszawski. R. 1, 1908, nr 196, s.2, 1908-10-12
*Słowo. R. 27, 1908, no 278, s.3-4, 1908-10-12
*Wiadomości Codzienne. 1908, no 11, s.4, 1908-10-13
*Nowa Gazeta. R. 3, 1908, no 471, s.3, 1908-10-13
*Rolnik i Hodowca. R. 26, 1908, no 43, s.6-7, 1908-10-22
*Zaranie. 1908, no 45, s.6, 1908-11-05
*Dziennik narodowy Chicago, Nr 250, s.1, 1908-11-06
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa