Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nowa fabryka w Strudze

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-06-10, 14:26
data powiązana:1908-10-10
tagi:Pod zaborami
Tomasz hrabia Potocki
Fabryka Konserw z Jarzyn w Strudze
Struga

W sobotę 10 października 1908 roku w Strudze ksiądz Dąbrowski, proboszcz z Marek, poświęcił nowa fabryke konserw z jarzyn założoną przez Tomasza hrabiego Potockiego i inżyniera Stefana Andrychewicza.
Z innych źródeł wynika że fabryka ulokowana była w Czarnej Strudze. Wymaga to jeszcze wyjaśnienia.

Zwraca uwagę różna zawartość i różne akcenty w opublikowanych informacjach.

Antoni Widomski

Źródło:
Kurjer Warszawski. R. 88, 1908, nr 282 (niedziela)
Głos Warszawski. R. 1, 1908, nr 196

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa