Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Fabryka konserw w Czarnej Strudze - 1912

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-06-27, 22:49
data powiązana:1912-01-01
tagi:Pod zaborami
Dokumenty
Fabryka Konserw z Jarzyn w Strudze

Fabryka konserw hrabiego Tomasza Potockiego, w latach 1912 - 1913 ubezpieczona była w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Moskwie. Dokumenty z tego okresu znajdują się w Centralnym Archiwum Historycznym Moskwy. Tam mieścił się zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Fabryka hrabiego musiała być znaczącą pod względem wielkości. Z terenu Marek, Pustelnika i Strugi ubezpieczona w tym towarzystwie była jeszcze tylko przędzalnia firmy E. Briggs Bracia i Spółka.

Zwraca uwagę fakt, że w dokumentach Towarzystwa Ubezpieczeniowego jako miejsce lokalizacji fabryki występuje Czarna Struga a nie po prostu Struga jak podawano w prasie z tamtego okresu.

Mam nadzieję dotrzeć do zawartości archiwalnych dokumentów. Może to pozwolić na zapoznanie się z majątkiem fabryki.

Antoni Widomski

Źródło:
Centralne Archiwum Historyczne Moskwy, Fond nr 327, Opis Nr 2 

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa