Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kontrola mieszkań robotników w Markach - 1889

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2022-09-18, 15:16
data powiązana:1889-07-30
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Fabryka Briggsów

Mieszkania robotników
[...] naczelnik straży ziemskiej [...] zwiedzał zabudowania fabryczne, przeznaczone dla robotników pracujących w przędzalni Bricks'a i Posselt'a w Markach. [...] Komisya wydała polecenie wybudowania jednego wielkiego domu dla robotników [...]
Gazeta Polska. 1889, nr 170, s.2

Rewizja mieszkań robotników
Mieszkań tych w ogóle nie znaleziono w porządku. Główne zło leży w tem [...] Komisja więc wydała polecenie [...]
Kurjer Codzienny. 1889, nr 209, s.4

Rewizja lokali fabrycznych
[...] władze powiatowe zwróciły uwagę na stan sanitarny mieszkań robotników, pracujących w fabryce przędzalnej Briggsa i Posselta w Markach pod Warszawą. [...] Wkrótce na miejsce przybędzie naczelnik powiatu, baron Bruncken, celem obejrzenia prowadzonych robót.
Kurjer Poranny. R. 13, 1889, nr 211, s.3

Rewizya lokalów fabrycznych
[...] Komisya, [...] zwiedziła mieszkania fabryczne przeznaczone dla robotników. [...] Komisya poleciła fabryce zbudować nowy dom dla robotników, oznaczając termin na jeden miesiąc. [...]
Gazeta Rzemieślnicza. R. 6, 1889, s.7

Rewizja mieszkań robotników
[...] Mieszkań tych w ogóle nie znaleziono w porządku. [...] naczelnik powiatu wyda odnośne rozporządzenie co do liczby osób mogących zajmować jedną izbę.
Kurjer Warszawski. R. 69, 1889, nr 209, s.3

Antoni Widomski
Aktualizacja: 08.11.2022

Źródła:
* Gazeta Polska. 1889, nr 170, s.2
* Kurjer Codzienny. 1889, nr 209, s.4
* Kurjer Poranny. R. 13, 1889, nr 211, s.3
* Gazeta Rzemieślnicza. R. 6, 1889, s.7
* Kurjer Warszawski. R. 69, 1889, nr 209, s.3

Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa